2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2020.

Investitor:

Evangelistička hrišćanska crkva Vrbas

Sanacija fasade i krova Evangelističke crkve u Vrbasu

Godina: 2020
Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija pijace "u lancima" u Somboru

Godina: 2020
Investitor:

Stambena zadruga Venac

Rekonstrukcija ulične fasade na Vencu Radomira Putnika

Godina: 2020
Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija Doma omladine (Kulturni centar)

Godina: 2020
Investitor:

JKP Vodokanal

Obnavljanje spoljne rasvete u krugu CSV Jaroš

Godina: 2020
Investitor:

OŠ "20. Oktobar" iz Sivca

Radovi na nadogradnji aneksa - tople veze zgrade škole i fiskulturne sale.

Godina: 2020
Investitor:

Lukač putevi doo Temerin

Izvođenje elektroinstalacionih radova - Auto kamp u Bačkoj Topoli

Godina: 2020
Investitor:

Opština Apatin

Izgradnja igrališta u bloku 112 u Apatinu

Godina: 2020
Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Parterno uređenje atrijuma objekta Županije

Godina: 2020
Investitor:

Gimnazija "Veljko Petrović" Sombor

Izvođenje elektroinstalacionih radova u Gimnaziji "Veljko Petrović", faza 1

Godina: 2020
Investitor:

Vostok Investments doo Subotica

Izgradnja 0.4 kV priključnog voda i mernih ormana za stambeno poslovnu zgradu u ul. Jo Lajoša bb, Subotica

Godina: 2020
Investitor:

Javno preduzeće "Emisiona tehnika i veze"

Izvođenje elektroinstalacionih radova javne rasvete na Avalskom tornju.

Godina: 2020
Investitor:

Dinamik Gradnja doo Subotica

Izgradnja trafostanice MBTS 20/0.4 kV,snage 400kVA i 20 kV priključnog kablovskog voda

Godina: 2020
Investitor:

Dom kulture "Studentski grad"

Izvođenje elektroinstalacionih radova rekonstrukcije elektro ormana

Godina: 2020
Investitor:

Buck doo Beograd

Elektroinstalacioni radovi na demontaži postojećih i ugradnji novih svetiljki u pogon pletionice firme FLASH SRB doo Apatin u Apatinu

Godina: 2020
Investitor:

Vojput doo Subotica

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvete na delu državnog puta IB 15, deonica Kula (Bačka Topola) - Vrbas (Savino Selo) od km 63+696 do km 73+852, L=10.156km

Godina: 2020