Politika kvaliteta

Somborelektro d.o.o. Sombor, kroz svoju Politiku integrisanog sistema menadžmenta obezbeđuje da u pružanju svojih usluga, ispunjava iskazane i realne zahteve korisnika kao i usklađivanje sa aktuelnim zahtevima važećih zakona i propisa.

Cilj nam je postavljanje radnih, kvalitativnih, bezbednosnih, etičkih i drugih standarda koji će biti viši od zakonom propisanih i obezbeđivanje i pružanje vrhunskih proizvoda i usluga.

Ovaj cilj Somborelektro d.o.o. Sombor ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem integrisanog sistema menadžmenta, usaglašenog sa zahtevima standarda: SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2018, SRPS EN ISO 22301:2020 i SRPS ISO/IEC 27001:2014, SRPS ISO 37001:2017, ISO 31000:2019 što obuhvata:

 • Stalnu modernizaciju opreme i obuku kadrova u cilju stalnog unapređenja bezbednih i zdravih uslova rada, zaštite životne sredine, uštede energije i bezbednosti informacija;
 • Razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i podizvođačima;
 • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika;
 • Odgovornost svakog zaposlenog za kvalitet sopstvenog rada uz obezbeđivanje najboljih mogućih usluga svim korisnicima, očuvanje životne sredine, uštedu energije i bezbednost informacija;
 • Posvećenost najvišeg rukovodstva stalnom poboljšavanju sistema menadžmenta kontinuiteta poslovanja;
 • Posvećnost zaštiti životne sredine kroz preventivno delovanje na smanjenje zagađenja;
 • Posvećenost pružanju bezbednih i zdravih uslova rada kroz eliminisanje opasnosti i smanjivanje OH&S rizika;
 • Posvećenost uključivanju zaposlenih kroz njihovo aktivno učestovanje i konsultacije;
 • Posvećenost obezbeđivanju resursa za postizanje ciljeva kvaliteta, zaštite životne sredine, OH&S ciljeva, ciljeva bezbednosti informacija i konitnuiteta poslovanja, kao i energetskih ciljeva;
 • Posvećenost kontinuiranom poboljšanju energetskih performansi unutar organizacije;
 • Podršku u nabavci energetski efikasnih proizvoda i usluga koje imaju uticaja na energetske perfomanse;
 • Stalno poboljšavanje integrisanog sistema menadžmenta kroz unapređenje njegovih performansi.

Politika IMS daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta, i opštih i posebnih ciljeva zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, energetske efikasnosti i bezbednosti informacija.

Rukovodstvo preduzeća obezbeđuje da je svima u preduzeću Politika IMS dostupna i objašnjena.

Politika IMS se preispituje minimum jednom godišnje, u svrhu utvrđivanja efektivnosti postavljenih ciljeva.