2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2019.

Investitor:

Zavod za javno zdravlje Sombor

Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija Zavoda za javno zdravlje Sombor

Godina: 2019
Investitor:

Opštinska uprava opštine Apatin

Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta vrtića Leptirić Faza I i Faza II

Godina: 2019
Investitor:

Opština Ljig

Izgradnja dečijeg igrališta

Godina: 2019
Investitor:

JP Komunalac Bečej

Nabavka i montaža opreme za dečija igrališta 

Godina: 2019
Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Elektroinstalacioni radovi na drugom spratu objekta "Županija"

Godina: 2019
Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Elektroinstalacioni radovi za potrebe JUM-a

Godina: 2019
Investitor:

Grad Sombor

Trofazno priključenje Grašalković palate - napojni kablovi od MBTS do KPK

Godina: 2019
Investitor:

LIDL Apatin

Izgradnja trafostanice MBTS 20/0.4 kV,snage 630kVA i 20 kV priključnog kablovskog voda

Godina: 2019
Investitor:

Grad Sombor

Elektromontažni radovi na izgradnji javnog osvetljenja na saobraćajnicama SS2 i P6 Industrijska zona Sombor

Godina: 2019
Investitor:

Naša familia d.o.o. Sombor

Elektroinstalacioni radovi na opremanju proizvodne hale Mlekare za proizvodnju sireva i mlečnih proizvoda "Naša familia" d.o.o. Sombor

Godina: 2019
Investitor:

Grad Sombor

Izmeštanje sistema upravljanja javnim osvetljenjem u nove ormane upravljanja u Bačkom Bregu

Godina: 2019
Investitor:

Opština Ada

Postavljanje javnog uličnog osvetljenja kružne raskrsnice na uglu ulica Industrijska i 29. Novembar u Adi.

Godina: 2019
Investitor:

Ogranak Integral inženjering Niš

Izvođenje elektroinstalacionih radova i javne rasvete na delu auto-puta Batrovci - Kuzmin.

Godina: 2019