2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2018.

Investitor:

Gradska biblioteka Karlo Bjelicki

Radovi na zgradi Biblioteke Karlo Bjelicki 

Godina: 2018
Investitor:

Srpska pravoslavna crkva Sombor

Adaptacija elektroinstalacija i unutrašnje rasvete

Godina: 2018
Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Izgradnja saobraćajnica i javne rasvete u bloku 82 

Godina: 2018
Investitor:

Apatinska Pivara

Građevinski radovi na rekonstrukciji poda u Apatinskoj pivari 

Godina: 2018
Investitor:

Vuković Medical Grupa DOO

Izgradnja specijalističke hiruške bolnice sa poliklinikom

Godina: 2018
Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Adaptacija i energetska sanacija zdravstvenog objekta Dom zdravlja „Đorđe Lazić“ u Somboru, Mirna 3

Godina: 2018
Investitor:

OŠ "Isa Bajić" Kula

Investiociono održavanje školske zgrade

Godina: 2018
Investitor:

Ministarstvo finansija Poreska Uprava Beograd

Sanacija krovnog pokrivača na objektu Poreske uprave u Somboru

Godina: 2018
Investitor:

Opština Apatin

Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta - vrtića "Leptirić" u Prigrevici, II faza

Godina: 2018
Investitor:

Doo Mini Pani Subotica

Napajanje rashladnih uređaja

Godina: 2018
Investitor:

Em Commerc Bačka Topola

Elektroinstalacioni radovi u novoj hali nameštaja u Bačkoj Topoli

Godina: 2018
Investitor:

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

Rekonstrukcija rasvete u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Banji Koviljači

Godina: 2018
Investitor:

Al Pack d.o.o. Subotica

Opremanje trafostanice ZTS u Subotici

Godina: 2018
Investitor:

Osnovna škola Jožef Marčok Dragutin

Rekonstrukcija rasvete u osnovnoj školi Jožef Marčok Dragutin u Gložanu

Godina: 2018
Investitor:

OŠ "Isa Bajić" Kula

Rekonstrukcija rasvete u osnovnoj školi "Isa Bajić" Kula

Godina: 2018
Investitor:

Andex d.o.o. Subotica

Izgradnja trafostanice MBTS 2x630kVA u Subotici

Godina: 2018
Investitor:

Novosadski sajam

Šemiranje i montaža razvodnih ormana u poslovnim zgradama

Godina: 2018
Investitor:

Poljoprivredno gazdinstvo Slađana Ostojić

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV i 20kV kablovskog voda u Liparu za zalivni sistem

Godina: 2018
Investitor:

Subotička Biskupija

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kVa i 20kV kablovskog voda u Doroslovu

Godina: 2018
Investitor:

Agroitaly d.o.o. Mali Iđoš

Izgradnja trafostanice STS 10/0,4kV i 20kV kablovskog voda u dužini od 3,5km u Banatskom Aranđelovcu

Godina: 2018
Investitor:

Opština Ada

Izgradnja javne rasvete na kružnoj raskrsnici prema Molu u Adi

Godina: 2018
Investitor:

Putevi Srbije

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kVA, 20kV kablovskih vodova i elektro instalacija za naplatne rampe

Godina: 2018
Investitor:

Meteor commerce d.o.o. Sombor

Izgradnja 20kV kablovskog voda i trafostanice STS 20/0,4kV u Stanišiću za zalivni sistem 

Godina: 2018
Investitor:

Meteor commerce d.o.o. Sombor

Izgradnja 20kV kablovskog voda i trafostanice STS 20/0,4kV u Kljajićevu za zalivni sistem

Godina: 2018
Investitor:

Meteor commerce d.o.o. Sombor

Izgradnja 20kV nadzemne mreže i trafostanice STS 20/0,4kV u Somboru za zalivni sistem

Godina: 2018
Investitor:

Tepkos d.o.o. Čonoplja

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kV i 20kV kablovskog voda u Somboru

Godina: 2018
Investitor:

Stop Shop Vršac

Izgradnja trafostanice MBTS 4x630 kV, i 20 kV priključnog kablovskog voda

Godina: 2018
Investitor:

Panawis Plus d.o.o. Padej

Izgradnja objekta mesta priključenja Biogasne elektrane i trafostanice MBTS 1x1000kVA za biogasnu elektranu u Padeju

Godina: 2018
Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija, adaptacija i investiciono održavanje dela objekta Grašalković palate u Somboru - faza 3

Godina: 2018
Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija i izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja u ulici Filipa Kljajića, ukrštanje sa ulicama Josifa Pančića i Svetog Save

Godina: 2018
Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija javne rasvete u ulici Matije Gupca, od ulice Georgi Dimitrova do ulice Apatinski put i zamena napajanja u ulici Matije Gupca, od ulice Toze Markovića do ulice Apatinski put u Somboru

Godina: 2018