2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2016.

Investitor:

Help-Hilfe Zur Selbthilfe EV Beograd

Demontaža postojećih stolarskih prozora, izrada i montaža PVC stolarije i prozorskih okapnica od pocinkovanog lima.

Godina: 2016
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Postavljanje i ugradnja novog urbanog mobilijara na Trgu Koste Trifkovića sa izradom skulptura.

Godina: 2016
Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Zanatske usluge na objektima EEO. Krovopokrivački, molerski, limarski, bravarski i zidarski radovi.

Godina: 2016
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje objekta biblioteke u Somboru. Sanacija fasade biblioteke, zidarski, molerski i gipsarski radovi

Godina: 2016
Investitor:

Grad Sombor

Izradnja kotlarnice u prihvatnom centru “Šikara”.

Godina: 2016
Investitor:

Evangelistička hrišćanska crkva Subotica

Sanacija fasade crkve u Somboru.

Godina: 2016
Investitor:

Predškolska ustanova “Naša radost” Subotica

Povećanje energetske efikasnosti u objektu “Ciciban” u Subotici. Izrada Demit fasade i zamena drvene stolarije sa PVC stolarijom

Godina: 2016
Investitor:

Muzička škola Subotica

Povećanje podrumskih otvora sa ugradnjom drvenih prozora u podrumu, zamena nadprozornika čeličnim nosačima, molerski i keramičarski radovi.

Godina: 2016
Investitor:

Patent co. Mišićevo

Izgradnja trafostanice MBTS 3X1000kVA.

Godina: 2016
Investitor:

EPS distribucija Beograd

Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji dalekovoda (vazdušnih i kablovskih) 10kV, 20kV, 35kV. Rekonstrukcija DV 35kV od RP "Srbobranski put" do TS 110/20; 35/10 kV "Vrbas 1" , Investitor: "EPS distribucija Beograd" 2016 godina , - Rekonstrukcija DV 35kV TS "B.Topola 1" - TS "S.Moravica" "EPS distribucija Beograd" 2016 godina. - Rekonstrukcija MV 20kV / 0,4kV; S. Žednik "EPS distribucija Beograd" 2016. godina. - Zamena 20kV izvoda “Azotara 1”.

Godina: 2016
Investitor:

LPO Ada

Izvođenje radova na remontu i reviziji trafostanice 20/10/0.4 kV. Revizija i remont trafostanice MBTS 20/0.4 kV 2x630kVA “LPO” Ada.

Godina: 2016
Investitor:

Radmila Paskaš

Izvođenje elektroinstalacionih radova na stambenom objektu porodične kuće Po + P + 1

Godina: 2016
Investitor:

OŠ "Petefi Brigada", Kula, SPC

Izvođenje elektroinstalacionih radova na sportskim halama i na investicionom održavanju osvetljenja u sportsko-fiskulturnoj hali OŠ " Petefi brigada" Kula. Godine 2015. i 2016.

Godina: 2016
Investitor:

JP Zavod za izgradnju Kula

Nabavka i montaža uređaja za racionalizaciju potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja.

Godina: 2016
Investitor:

Opština Kula

Izgradnja javne rasvete u ulici Josip Kramer u Kuli

Godina: 2016
Investitor:

Patent co. Mišićevo

Izgradnja trafostanice MBTS 3x1000KVA, razvodnih ormana i elektro instalacija u objektu Proizvodne hale u Mišićevu

Godina: 2016