2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2014.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

O.Š. "Bratstvo Jedinstvo" Sombor - sanacija krovne konstrukcije i fasade.

Godina: 2014
Investitor:

Gerontološki centar Subotica

Adaptacija fasade gerontološkog kluba “Centar I” Subotica.

Godina: 2014
Investitor:

“Viessmann” Beograd

Izgradnja kotlarnice Gerontološkog centra Sombor.

Godina: 2014
Investitor:

Predškolska ustanova Vera Gucunja Sombor

Nadogradnja ograde vrtića – Selenča I i II.

Godina: 2014
Investitor:

Dom za decu i omladinu “Miroslav Antić-Mika” Sombor

Izolacija i izrada fasade objekta “B”.

Godina: 2014
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

“Bunjevačko kolo” Sombor - zamena krovnog pokrivača i sanacija fasade objekta.

Godina: 2014
Investitor:

Muzička škola Subotica

Zamena krovnih prozora i sanacija fasade - detaljnije (izgled objekta pre i posle rekonstrukcije)

Godina: 2014
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izgradnja istočnih tribina na gradskom stadionu Sombor.

Godina: 2014
Investitor:

"Sinagoga" d.o.o. Sombor

Izgradnja poslovnog objekta P+2, trafo stanice, platforme i ograde.

Godina: 2014
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izgradnja staze od betonskih ploča, oivičenim betonskim ivičnjacima, izrada betonskih temelja kandelabera.

Godina: 2014
Investitor:

OŠ ”Nikola Vukićević” Sombor

Sanacija ulične fasade škole.

Godina: 2014
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Revitalizacija staza u parku Heroja

Godina: 2014
Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Rekonstrukcija javne rasvete u ulici Trg cara Lazara, od ulice Venac Radomira Putnika do Trga Svetog Trojstva.

Godina: 2014