2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2010.

Investitor:

Sportski centar Soko Sombor

Izvođenje radova na adaptaciji zatvorenog bazena SC "SOKO" Sombor.

Godina: 2010
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Elektromontažni radovi na zameni trafostanice ZTS, novom STS 20/0,4kV Sonta Partija 2.

Godina: 2010
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izvođenje radova na održavanju javne rasvete u gradu u 2010. godini.

Godina: 2010
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Isporuka i montaža čelično rešetkastih stubova.

Godina: 2010
Investitor:

Elektrovojvodina Novi Sad

Isporuka i montaža montažno-betonskih trafostanica MBTS.

Godina: 2010
Investitor:

Somborelektro i Vladan Stefanović, Petra Drapšina 10, Sombor

Izgradnja stambenog objekta Po+P+2+Pk u ulici Petra Drapšina 10 u Somboru

Godina: 2010
Investitor:

Elektrodistribucija Pančevo

Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova pri izgradnji trafostanice MBTS "Tehnološki park" sa priključnim 20kV kablovskim vodom u Vršcu.

Godina: 2010
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju Vrbas

Adaptacija javnog osvetljenja u Vrbasu priključenog na trafo stanicu Narodni front.

Godina: 2010
Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Izvođenje radova na održavanju mernog mesta za potrebe Elektrodistribucije Novi Sad Partija 1.

Godina: 2010
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Elektromontažni radovi na zameni trafostanice ZTS, novom trafostanicom STS 20/0,4kV Čonoplja Partija 1.

Godina: 2010
Investitor:

OŠ Petar Kočić Riđica

Izgradnja školsko sportske sale OŠ „Petar Kočić“ u Riđici – prva faza.

Godina: 2010
Investitor:

Koncern Farmakom MB Šabac Fabrika akumulatora Sombor

Građevinski radovi na montaži kolske vage tip JTV-60-E.

Godina: 2010
Investitor:

Viši sud Sombor

Adaptacija električnih instalacija u prostorijama Višeg suda u Somboru.

Godina: 2010
Investitor:

Holcim (Srbija) d.o.o. Popovac

Isporuka i ugradnja odvodnika prenapona za Kidde sistem.

Godina: 2010
Investitor:

Sportski centar Soko Sombor

Građevinsko zanatski i elektro radovi na adaptaciji TK Žak u Somboru.

Godina: 2010
Investitor:

PC Rebrača d.o.o. Sombor

Izvođenje svih vrsta elektro radova na poslovnom objektu PC Rebrača u Somboru

Godina: 2010
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje objekta MZ Selenča u Somboru.

Godina: 2010
Investitor:

Dom za decu i omladinu Mika Antić Sombor

Izvođenje radova na sanaciji krova Doma za decu i omladinu M.Antić Sombor.

Godina: 2010
Investitor:

Dom za decu i omladinu Mika Antić Sombor

Izvođenje radova na sanaciji električne instalacije Doma.

Godina: 2010
Investitor:

Lemić group doo Zemun

Elektroinstalacioni radovi u upravnoj zgradi Lemić Group d.o.o. u naselju Altina u Zemunu.

Godina: 2010