Usluge

 • Usluge transporta za sopstvene potrebe. Prevoz kupljene robe na naznačenu adresu od strane kupca
 • Usluga rada viljuškara
 • Usluga rada vozila sa radnom platformom 20m
 • Usluga kamiona sa mehaničkom rukom
 • Usluga bušenja sa burgijama fi 400
 • Usluga bušenja sa burgijama fi 600
 • Usluga rada vibro ploče za nabijanje
 • Usluga rada vibratora za beton
 • Usluga utovarivača
 • Iznajmljivanje skele sa montažom i demontažom
 • Postavljanje behaton ploča i ivičnjaka
 • Iznajmljivanje kajli
 • Iznajmljivanje podupirača (tri vrste)
 • Ispravljanje, izvlačenje i sečenje armature bez materijala
 • Ispravljanje, izvlačenje, sečenje, savijanje i montaža armature bez materijala
 • Ispravljanje, izvlačenje, sečenje, savijanje, montaža i ugradnja armature bez materijala
 • Stručna podrška kompenzacije električne energije
 • Revizija i remont trafostanice
 • Usluge termovizijskog snimanja sa montažom i demontažom
 • Usluge nadzora
 • Usluge projektovanja
 • Usluge tekućeg održavanja objekata
 • Iznajmljivanje poslovnog prostora