Privatnost

Pravila zaštite podataka o ličnost 

Želimo da naglasimo da posetom naših internet stranica svi vaši podaci o ličnosti ostaju poverljivi, osim ukoliko ih svojom voljom želite otkriti.

Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim Pravilima zaštite podataka o ličnosti. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup našim stranicama i ne tražimo da otkrijete vaše podatke više nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj od aktivnosti na našim internet stranicama.

Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti obavezujemo se da ćemo poštovati odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije vezanih za zaštitu podataka o ličnosti, a pre svega odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon)

Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa našim Pravilima zaštite podataka o ličnosti ili želite s nama podeliti svoja iskustva na ovoj internet stranici, javite nam se na e-mail: e_prodaja@somborelektro.rs.

Ako ste maloletni, ne šaljite nam svoje podatke o ličnosti!

Uopšteno

Kada koristite internet stranicu www.somborelektro.rs (u daljem tekstu: internet stranica), uključujući i internet prodavnicu, Somborelektro doo Sombor, Adi Endre 27, 25000 Sombor (u daljem tekstu: Somborelektro doo Sombor) kao rukovalac podataka, obrađuje Vaše lične podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Ova Pravila o zaštiti ličnih podataka (u daljem tekstu: Pravila) opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe, te Vaša prava vezana za takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila pre nastavka korišćenja internet stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite internet stranicu.

Podaci o ličnosti koje obrađujemo

"Podatak o ličnosti" označava svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Fizičko lice čije podatke Somborelektro doo Sombor obrađuje, u daljem tekstu je označeno kao Korisnik, odnosno zbirno kao Korisnici.

Podatke o ličnosti prikupljamo u skladu sa važećim propisima i to kako bismo Vam npr. mogli poslati izmene i novosti elektronskom poštom i drugi promotivni materijal ili odgovoriti na Vaša pitanja, primedbe i komentare.

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo samo na osnovu Vašeg pristanka, zakona ili radi ostvarivanja legitimnog interesa Somborelektro doo Sombor, kao npr. kada obrađujemo Vaše podatke radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga, putem elektronske ili drugog oblika komunikacije, a sve u skladu sa Zakonom. U određenim slučajevima će prikupljanje Vaših podataka o ličnosti biti neophodno radi zaključenja i izvršenja ugovora između Vas i Somborelektro doo Sombor, npr. prilikom kupovine proizvoda u našoj internet prodavnici, kako bismo Vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i slično.

Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga na internet stranici Somborelektro doo Sombor;
 • Kontakt i identifikacione podatke potrebne za naručivanje proizvoda u internet prodavnici, odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;
 • Podatke o kupovini putem internet prodavnice, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupovine;
 • Podatke iz korespondencije Korisnika sa Somborelektro doo Sombor (uključujući njihov sadržaj);

Putem ove internet stranice možemo Vam ponuditi mogućnost komunikacije i povezivanja sa sadržajem društvenih mreža (npr. Facebook, Instagram i sl.). Ako odlučite koristiti svoj profil sa društvenih mreža, imajte u vidu da društvena mreža, u zavisnosti od podešavanja Vašeg profila na društvenoj mreži, može sa nama podeliti neke informacije o Vašem profilu.

Ne prikupljamo i ne koristimo podatke o ličnosti maloletnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće saznati uzrast Korisnika), osim uz izričitu saglasnost roditelja koji vrši roditeljsko pravo ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje podatke o ličnosti (ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail ili druge podatke koji bi pomogli u Vašoj identifikaciji), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi, uprkos predhodno navedenom, usledilo uspostavljanje kontakta na zahtev maloletne osobe, u slučaju prenošenja podataka o ličnosti od strane maloletne osobe, Somborelektro doo Sombor se ne može smatrati odgovornim i izričito odbija da prhvati bilo kakve zahteve materijalne i/ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takvog kontakta. 

Svrha obrade podataka o ličnosti

Somborelektro doo Sombor obrađuje podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

 • Otvaranje korisničkog naloga na internet stranici;
 • Obrada porudžbenica putem internet prodavnice i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je Korisnik naznačio;
 • Oglašavanje proizvoda i usluga putem elektronske pošte;
 • Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savete, komentare, prigovore i slično;
 • Rešavanje sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Somborelektro doo Sombor.

Prenos podataka trećim licima

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim internet stranicama nikome izvan Somborelektro doo Sombor bez Vašeg pristanka, osim:

 • u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza;
 • u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili telesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti;
 • u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu;
 • u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke;
 • u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa.

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo tokom vremena koje je neophodno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.

Somborelektro doo Sombor može neke ili sve Vaše podatke o ličnosti otkriti sledećim primaocima, na način kako je dalje navedeno:

 1. Osobama ovlašćenim za obradu odataka o ličnosti u ime i za račun Somborelektro doo Sombor, odnosno saradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih internet stranica (npr. pružaoci usluga izrade i održavanja internet stranica, pružaoci usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnog materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl., saradnici ili pružaoci usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.);
 2. Pravnom sledbeniku ili sledbenicima, u slučaju statusnih promena usled podele, pripajanja, restrukturisanja ili drugog prenosa kontrole u Somborelektro doo Sombor;
 3. Drugim primaocima kojima Somborelektro doo Sombor ima obavezu otkriti podatke o ličnosti pojedinaca na osnovu važećih propisa.

Somborelektro doo Sombor ne može se smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema internet stranice ili propusta zaposlenog u Somborelektro doo Sombor.

Poruka e-pošte

Kada nam pošaljete elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savetom ili sl.) s ličnim podacima po kojima Vas je moguće identifikovati, upotrebićemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahteva. Ukoliko to bude potrebno, Vaš e-mail kao i poruku/zahtev koji ste nam uputili poslaćemo drugim saradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.

Svi zaposleni i poslovni partneri Somborelektro doo Sombor odgovorni su za poštovanje ovih Pravila.

Za pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti možete pisati na e-mail adresu: zastitapodataka@somborelektro.rs.