Reference

2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2021.

Investitor:

Opštinska uprava opštine Veliko Gradište

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg objekta Doma zdravlja u Velikom Gradištu

Reference

Godina 2020.

Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Parterno uređenje atrijuma objekta Županije

Investitor:

Opština Apatin

Izgradnja igrališta u bloku 112 u Apatinu

Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija pijace "u lancima" u Somboru

Investitor:

Javno preduzeće "Emisiona tehnika i veze"

Izvođenje elektroinstalacionih radova javne rasvete na Avalskom tornju.

Investitor:

Evangelistička hrišćanska crkva Vrbas

Sanacija fasade i krova Evangelističke crkve u Vrbasu

Investitor:

Stambena zadruga Venac

Rekonstrukcija ulične fasade na Vencu Radomira Putnika

Investitor:

Buck doo Beograd

Elektroinstalacioni radovi na demontaži postojećih i ugradnji novih svetiljki u pogon pletionice firme FLASH SRB doo Apatin u Apatinu

Investitor:

Vojput doo Subotica

Izvođenje radova na izgradnji javne rasvete na delu državnog puta IB 15, deonica Kula (Bačka Topola) - Vrbas (Savino Selo) od km 63+696 do km 73+852, L=10.156km

Investitor:

Dom kulture "Studentski grad"

Izvođenje elektroinstalacionih radova rekonstrukcije elektro ormana

Investitor:

Dinamik Gradnja doo Subotica

Izgradnja trafostanice MBTS 20/0.4 kV,snage 400kVA i 20 kV priključnog kablovskog voda

Investitor:

Vostok Investments doo Subotica

Izgradnja 0.4 kV priključnog voda i mernih ormana za stambeno poslovnu zgradu u ul. Jo Lajoša bb, Subotica

Investitor:

Gimnazija "Veljko Petrović" Sombor

Izvođenje elektroinstalacionih radova u Gimnaziji "Veljko Petrović", faza 1

Investitor:

Lukač putevi doo Temerin

Izvođenje elektroinstalacionih radova - Auto kamp u Bačkoj Topoli

Investitor:

OŠ "20. Oktobar" iz Sivca

Radovi na nadogradnji aneksa - tople veze zgrade škole i fiskulturne sale.

Investitor:

JKP Vodokanal

Obnavljanje spoljne rasvete u krugu CSV Jaroš

Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija Doma omladine (Kulturni centar)

Reference

Godina 2019.

Investitor:

Opština Ada

Postavljanje javnog uličnog osvetljenja kružne raskrsnice na uglu ulica Industrijska i 29. Novembar u Adi.

Investitor:

Grad Sombor

Izmeštanje sistema upravljanja javnim osvetljenjem u nove ormane upravljanja u Bačkom Bregu

Investitor:

Naša familia d.o.o. Sombor

Elektroinstalacioni radovi na opremanju proizvodne hale Mlekare za proizvodnju sireva i mlečnih proizvoda "Naša familia" d.o.o. Sombor

Investitor:

Grad Sombor

Elektromontažni radovi na izgradnji javnog osvetljenja na saobraćajnicama SS2 i P6 Industrijska zona Sombor

Investitor:

LIDL Apatin

Izgradnja trafostanice MBTS 20/0.4 kV,snage 630kVA i 20 kV priključnog kablovskog voda

Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Elektroinstalacioni radovi za potrebe JUM-a

Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Elektroinstalacioni radovi na drugom spratu objekta "Županija"

Investitor:

Zavod za javno zdravlje Sombor

Adaptacija, sanacija i rekonstrukcija Zavoda za javno zdravlje Sombor

Investitor:

Opština Ljig

Izgradnja dečijeg igrališta

Investitor:

JP Komunalac Bečej

Nabavka i montaža opreme za dečija igrališta 

Investitor:

Opštinska uprava opštine Apatin

Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta vrtića Leptirić Faza I i Faza II

Investitor:

Grad Sombor

Trofazno priključenje Grašalković palate - napojni kablovi od MBTS do KPK

Investitor:

Ogranak Integral inženjering Niš

Izvođenje elektroinstalacionih radova i javne rasvete na delu auto-puta Batrovci - Kuzmin.

Reference

Godina 2018.

Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija i izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja u ulici Filipa Kljajića, ukrštanje sa ulicama Josifa Pančića i Svetog Save

Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija, adaptacija i investiciono održavanje dela objekta Grašalković palate u Somboru - faza 3

Investitor:

Panawis Plus d.o.o. Padej

Izgradnja objekta mesta priključenja Biogasne elektrane i trafostanice MBTS 1x1000kVA za biogasnu elektranu u Padeju

Investitor:

Stop Shop Vršac

Izgradnja trafostanice MBTS 4x630 kV, i 20 kV priključnog kablovskog voda

Investitor:

Tepkos d.o.o. Čonoplja

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kV i 20kV kablovskog voda u Somboru

Investitor:

Meteor commerce d.o.o. Sombor

Izgradnja 20kV nadzemne mreže i trafostanice STS 20/0,4kV u Somboru za zalivni sistem

Investitor:

Meteor commerce d.o.o. Sombor

Izgradnja 20kV kablovskog voda i trafostanice STS 20/0,4kV u Kljajićevu za zalivni sistem

Investitor:

Meteor commerce d.o.o. Sombor

Izgradnja 20kV kablovskog voda i trafostanice STS 20/0,4kV u Stanišiću za zalivni sistem 

Investitor:

Putevi Srbije

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kVA, 20kV kablovskih vodova i elektro instalacija za naplatne rampe

Investitor:

Opština Ada

Izgradnja javne rasvete na kružnoj raskrsnici prema Molu u Adi

Investitor:

Agroitaly d.o.o. Mali Iđoš

Izgradnja trafostanice STS 10/0,4kV i 20kV kablovskog voda u dužini od 3,5km u Banatskom Aranđelovcu

Investitor:

Subotička Biskupija

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kVa i 20kV kablovskog voda u Doroslovu

Investitor:

Poljoprivredno gazdinstvo Slađana Ostojić

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV i 20kV kablovskog voda u Liparu za zalivni sistem

Investitor:

Novosadski sajam

Šemiranje i montaža razvodnih ormana u poslovnim zgradama

Investitor:

Andex d.o.o. Subotica

Izgradnja trafostanice MBTS 2x630kVA u Subotici

Investitor:

OŠ "Isa Bajić" Kula

Rekonstrukcija rasvete u osnovnoj školi "Isa Bajić" Kula

Investitor:

Osnovna škola Jožef Marčok Dragutin

Rekonstrukcija rasvete u osnovnoj školi Jožef Marčok Dragutin u Gložanu

Investitor:

Al Pack d.o.o. Subotica

Opremanje trafostanice ZTS u Subotici

Investitor:

Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača

Rekonstrukcija rasvete u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju u Banji Koviljači

Investitor:

Opština Apatin

Rekonstrukcija i energetska sanacija objekta - vrtića "Leptirić" u Prigrevici, II faza

Investitor:

Srpska pravoslavna crkva Sombor

Adaptacija elektroinstalacija i unutrašnje rasvete

Investitor:

Gradska biblioteka Karlo Bjelicki

Radovi na zgradi Biblioteke Karlo Bjelicki 

Investitor:

Ministarstvo finansija Poreska Uprava Beograd

Sanacija krovnog pokrivača na objektu Poreske uprave u Somboru

Investitor:

OŠ "Isa Bajić" Kula

Investiociono održavanje školske zgrade

Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Adaptacija i energetska sanacija zdravstvenog objekta Dom zdravlja „Đorđe Lazić“ u Somboru, Mirna 3

Investitor:

Vuković Medical Grupa DOO

Izgradnja specijalističke hiruške bolnice sa poliklinikom

Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Izgradnja saobraćajnica i javne rasvete u bloku 82 

Investitor:

Apatinska Pivara

Građevinski radovi na rekonstrukciji poda u Apatinskoj pivari 

Investitor:

Doo Mini Pani Subotica

Napajanje rashladnih uređaja

Investitor:

Em Commerc Bačka Topola

Elektroinstalacioni radovi u novoj hali nameštaja u Bačkoj Topoli

Investitor:

Grad Sombor

Rekonstrukcija javne rasvete u ulici Matije Gupca, od ulice Georgi Dimitrova do ulice Apatinski put i zamena napajanja u ulici Matije Gupca, od ulice Toze Markovića do ulice Apatinski put u Somboru

Reference

Godina 2017.

Investitor:

Narodno pozorište Sombor

Nabavka i ugradnja svetiljki sa štedljivim izvorom

Investitor:

Roland Blumen d.o.o. Subotica

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV i 20kV kablovskog voda u Subotici za rasadnik

Investitor:

Ada Sistem Novi Sad

Izmeštanje trafostanice MBTS u Bačkom Petrovcu

Investitor:

Opština Kula

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kVA Dom zdravlja u Kuli

Investitor:

Agriser doo Aleksa Šantić

Izgradnja interne benzinske stanice u Aleksa Šantiću

Investitor:

Koridori Srbije

Izgradnja rasvete na kružnoj raskrsnici, petlja Bikovo

Investitor:

LIDL Sombor

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kVA, spoljne i unutrašnje rasvete, električna instalacija objekta

Investitor:

Hotel Tonanti

Izgradnja trafostanice ZTS 1x1000kVA u Vrnjačkoj Banji

Investitor:

Agriser doo Aleksa Šantić

Izgradnja trafostanice MBTS 2x630kV i 20kV kablovskog voda i trafostanice STS 20/0,4kVA i 0,4kV kablovskih vodova u Aleksa Šantiću.

Investitor:

Grad Sombor

Sanacija fasade objekta Gradske uprave grada Sombora (zgrada Županije)

Investitor:

Kompanija VOJPUT Subotica

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji javne rasvete na levoj traci Autoputa E75, deonica: granični prelaz "Kelebija" - petlja "Subotica Jug", od kružne raskrsnice na ukrštanju sa Bikovačkim putem do petlje "Subotica Jug".

Investitor:

Grad Sombor

Izgradnja kružne raskrsnice sa javnom rasvetom, ulice Vojvođanska, Solunskih boraca i Skopljanska.

Investitor:

Grad Sombor

Elektroinstalacioni radovi na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta u ulici Dušana Ćubića na kat. parceli 140/1 k.o. Sombor

Investitor:

RTI doo Novi Sad

Izgradnja izložbenog salona sa magacinom.

Investitor:

UNDP

Rekonstrukcija košarkaškog terena i izgradnja teretane na otvorenom u Šikari.

Investitor:

Republika Srbija, Ministarstvo privrede

Rekonstrukcija i dogradnja fiskulturne sale u gimnaziji "Veljko Petrović" Sombor

Investitor:

Grad Sombor

Izvođenje radova na rekonstrukciji parternog uređenja i javne rasvete od "Maksija" do biblioteke.

Investitor:

OŠ "Ivo Lola Ribar" Sombor

Radovi na adaptaciji rasvete u školskoj zgradi i dvorištu.

Investitor:

Srednja ekonomska škola, Sombor

Energetska sanacija zgrade br. 2.

Investitor:

Srpska pravoslavna crkvena opština Silbaš

Rekonstrukcija parohijskog doma u Silbašu.

Investitor:

Apatinska pivara Apatin doo, Apatin

Radovi na rekonstrukciji kuhinjskog bloka u objektu Apatinske pivare.

Investitor:

Patent co. Mišićevo

Izvođenje elektroinstalacionih radova na industrijskim halama. Nabavka, isporuka i ugradnja razvodnih ormana, izrada električne rasvete i priključnica i izrada napojnih vodova na objektu fabrike stočne hrane u Mišićevu. Godine 2016. i 2017.

Investitor:

EPS distribucija Beograd, ogranak elektrodistribucija Sombor / ogranak elektrodistribucija Subotica

Izvođenje radova na izgradnji priključaka i izmeštanju mernih mesta. Godina 2015., 2016. i 2017.

Reference

Godina 2016.

Investitor:

Patent co. Mišićevo

Izgradnja trafostanice MBTS 3x1000KVA, razvodnih ormana i elektro instalacija u objektu Proizvodne hale u Mišićevu

Investitor:

Opština Kula

Izgradnja javne rasvete u ulici Josip Kramer u Kuli

Investitor:

JP Zavod za izgradnju Kula

Nabavka i montaža uređaja za racionalizaciju potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja.

Investitor:

Muzička škola Subotica

Povećanje podrumskih otvora sa ugradnjom drvenih prozora u podrumu, zamena nadprozornika čeličnim nosačima, molerski i keramičarski radovi.

Investitor:

OŠ "Petefi Brigada", Kula, SPC

Izvođenje elektroinstalacionih radova na sportskim halama i na investicionom održavanju osvetljenja u sportsko-fiskulturnoj hali OŠ " Petefi brigada" Kula. Godine 2015. i 2016.

Investitor:

Radmila Paskaš

Izvođenje elektroinstalacionih radova na stambenom objektu porodične kuće Po + P + 1

Investitor:

LPO Ada

Izvođenje radova na remontu i reviziji trafostanice 20/10/0.4 kV. Revizija i remont trafostanice MBTS 20/0.4 kV 2x630kVA “LPO” Ada.

Investitor:

EPS distribucija Beograd

Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji dalekovoda (vazdušnih i kablovskih) 10kV, 20kV, 35kV. Rekonstrukcija DV 35kV od RP "Srbobranski put" do TS 110/20; 35/10 kV "Vrbas 1" , Investitor: "EPS distribucija Beograd" 2016 godina , - Rekonstrukcija DV 35kV TS "B.Topola 1" - TS "S.Moravica" "EPS distribucija Beograd" 2016 godina. - Rekonstrukcija MV 20kV / 0,4kV; S. Žednik "EPS distribucija Beograd" 2016. godina. - Zamena 20kV izvoda “Azotara 1”.

Investitor:

Patent co. Mišićevo

Izgradnja trafostanice MBTS 3X1000kVA.

Investitor:

Predškolska ustanova “Naša radost” Subotica

Povećanje energetske efikasnosti u objektu “Ciciban” u Subotici. Izrada Demit fasade i zamena drvene stolarije sa PVC stolarijom

Investitor:

Evangelistička hrišćanska crkva Subotica

Sanacija fasade crkve u Somboru.

Investitor:

Grad Sombor

Izradnja kotlarnice u prihvatnom centru “Šikara”.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje objekta biblioteke u Somboru. Sanacija fasade biblioteke, zidarski, molerski i gipsarski radovi

Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Zanatske usluge na objektima EEO. Krovopokrivački, molerski, limarski, bravarski i zidarski radovi.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Postavljanje i ugradnja novog urbanog mobilijara na Trgu Koste Trifkovića sa izradom skulptura.

Investitor:

Help-Hilfe Zur Selbthilfe EV Beograd

Demontaža postojećih stolarskih prozora, izrada i montaža PVC stolarije i prozorskih okapnica od pocinkovanog lima.

Reference

Godina 2015.

Investitor:

Klinički centar Vojvodine

Izvođenje elektroinstalacionih radova za napajanje postojećih split klima uređaja u svim klinikama Kliničkog centra.

Investitor:

Sportski centar "Petrovac na Mlavi"

Racionalizacija i kapitalno održavanje opreme i instalacija rasvete sportskog centra Petrovac na Mlavi

Investitor:

JP Zavod za izgradnju Kula

Nabavka i montaža uređaja za racionalizaciju potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja u Kuli

Investitor:

Direkcija za ekonomsko finansijske poslove Novi Sad

Rekonstrukcija postrojenja 110kV i zamena kompletne zaštite u 110kV i 20kV postrojenja u trafostanicu 110/20kV ADA 

2015-2018

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izvođenje radova na izgradnji, adaptaciji i održavanju javne rasvete. Rekonstrukcija Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića u Somboru.

Investitor:

EPS distribucija Beograd

Rekonstrukcija trafostanice 35/10 kV Čantavir "EPS distribucija Beograd".

Investitor:

Evangelistička hrišćanska crkva Subotica

Sanacija fasade tornja crkve u Somboru.

Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Zanatski radovi na zgradama EEO. Izrada čeličnih nadstrešnica u Subotici i Bajmoku, krovopokrivački radovi trapezastim limom i leksanom.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje objekta biblioteke u Somboru.

Investitor:

JP Zavod za izgradnju Kula

Uređenje centra naselja Krušćić i polaganje behaton kocki na platou.

Investitor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd

Sanacija krovnog pokrivača na delu objekta policijske uprave, Odsek za privredni kriminal.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Rekonstrukcija Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića u Somboru.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0.4kV "664" i 20kV kablovskog voda "Kružni nasip - Žarka Zrenjanina" 400kVA i mešovitog voda u Apatinu.

Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Izgradnja trafostanice STS 20/0.4kV "664" i 20kV kablovskog voda.

Reference

Godina 2014.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Revitalizacija staza u parku Heroja

Investitor:

Gradska uprava grada Sombora

Rekonstrukcija javne rasvete u ulici Trg cara Lazara, od ulice Venac Radomira Putnika do Trga Svetog Trojstva.

Investitor:

OŠ ”Nikola Vukićević” Sombor

Sanacija ulične fasade škole.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izgradnja staze od betonskih ploča, oivičenim betonskim ivičnjacima, izrada betonskih temelja kandelabera.

Investitor:

"Sinagoga" d.o.o. Sombor

Izgradnja poslovnog objekta P+2, trafo stanice, platforme i ograde.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izgradnja istočnih tribina na gradskom stadionu Sombor.

Investitor:

Muzička škola Subotica

Zamena krovnih prozora i sanacija fasade - detaljnije (izgled objekta pre i posle rekonstrukcije)

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

“Bunjevačko kolo” Sombor - zamena krovnog pokrivača i sanacija fasade objekta.

Investitor:

Dom za decu i omladinu “Miroslav Antić-Mika” Sombor

Izolacija i izrada fasade objekta “B”.

Investitor:

Predškolska ustanova Vera Gucunja Sombor

Nadogradnja ograde vrtića – Selenča I i II.

Investitor:

“Viessmann” Beograd

Izgradnja kotlarnice Gerontološkog centra Sombor.

Investitor:

Gerontološki centar Subotica

Adaptacija fasade gerontološkog kluba “Centar I” Subotica.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

O.Š. "Bratstvo Jedinstvo" Sombor - sanacija krovne konstrukcije i fasade.

Reference

Godina 2013.

Investitor:

Predškolska ustanova Vera Gucunja Sombor

Izgradnja gasne kotlarnice u vrtiću.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Sanacija i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Javna rasveta u ulici Sonja Marinković u Somboru.

Investitor:

JKP “Vodokanal” Sombor

Izgradnja prepumpne stanice.

Investitor:

Miroljub Vuković

Stambeno poslovni objekat P+M.

Reference

Godina 2012.

Investitor:

Somborelektro d.o.o. Sombor

Izgradnja višestambenog objekta u Valjevskoj 37 u Somboru.

Investitor:

Amiga Kraljevo

Radovi na izgradnji saobraćajnica na benzinskoj stanici NIS-a Sombor 3

Investitor:

Amiga Kraljevo

Elektroinstalacioni radovi na benzinskoj stanici NIS-a Sombor 3

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Popravka 20kV DV Plavna.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Popravka 20kV DV Deronje.

Investitor:

Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica

Sanacija međuspratnih konstrukcija levo krilo.

Investitor:

Elektrodistribucija Zrenjanin

Rekonstrukcija NN mreže u Banatskom Karađorđevu.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Rekonstrukcija krova remontne radionice.

Investitor:

Agrodunav ZZ Karavukovo

Izvođenje radova na izgradnji kablovskog 20kV voda.

Investitor:

Elektrodistribucija Pančevo

Elektromontažni radovi na izgradnji DV Jablanka Sočica

Investitor:

Minel – Schreder Zemun

Adaptacija javnog osvetljenja u Opštini Titel na teritoriji MZ Vilovo.

Investitor:

Minel – Schreder Zemun

Adaptacija javnog osvetljenja u Opštini Titel na teritoriji MZ Gardinovci.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV Štrosmajerova - Karađorđeva u Sonti.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV "Sonćanska - Glavna" u Svilojevu.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV "Ðure Jakšića" u Savinom selu.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV "Maršala Tita - B.Nušića" u Plavni.

Investitor:

Mara d.o.o. Sombor

Elektromontažni radovi na trafostanici MBTS.

Investitor:

Elektrodistribucija Pančevo

Izgradnja trafostanice STS Banatsko Novo Selo 21 na području ED Pančevo.

Investitor:

Dunav osiguranje kompanija Sombor

Sanacija krova restoran "Plitvice" Sombor.

Investitor:

Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica

Podupiranje svodova u hodnicima prizemlja i sprata.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji trafostanice. Higijenski zavod u Novom Sadu.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Rekonstrukcija javne rasvete u Konjovićevoj ulici i na mostu na Velikom Bačkom kanalu.

Investitor:

Čistoća JKP Sombor

Izgradnja skladišno komunalnog kompleksa za sakupljanje reciklažnih materijala i elektroinstalacioni radovi.

Investitor:

JP Vojvodinašume Petrovaradin

Građevinski radovi na adaptaciji zgrade direkcije ŠG „Sombor“.

Investitor:

Elektrodistribucija Sremska Mitrovica

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji DV 20kV od Sota do Molovina.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji trafostanice STS 20/0,4 Kiš Ferenc - Z.J. Telečka.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji trafostanice STS 20/0,4kV Nenadić-5 u Nenadiću.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Kapitalno investiciono održavanje objekata Partija 1- restauracija dela objekta-krov i fasada u ul Kralja P.I 18 MZ Venac Partija 2- investiciono održavanje objekata MZ Mlake, Partija 3- investiciono održavanje tornja Gradske kuće.

Investitor:

STV K-54 d.o.o. Sombor

Građevinsko zanatski radovi na adaptaciji prostorija STV K-54 u Somboru.

Investitor:

Elektrodistribucija Zrenjanin

Izvođenje elektromontažnih radova na održavanju javne rasvete grada Zrenjanina.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Elektromontažni radovi na izgradnji kV 20kV vod iz TS Toplana Petrovaradin u Petrovaradinu.

Investitor:

Palfinger Srbija d.o.o. Pančevo

Izvođenje građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji hale i dogradnji poslovnog prostora u Pančevu.

Investitor:

JKP Energana Sombor

Godišnje vršenje zemljanih radova na otklanjanju havarija i zameni toplovoda.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Elektromontažni radovi na rekonstrukciji DV 20kV Bački Monoštor (ogranak za carinu).

Investitor:

JKP Energana Sombor

Izvođenje građevinskih i mašinskih radova - Realizacija projekta na izgradnji nove toplane 4x10MW.

Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Izgradnja RP elektromontažni radovi na poslovno pogonskom objektu baždarnica ED Subotica.

Investitor:

Deko d.o.o. Novi Sad

Izvođenje radova na stambeno poslovnom objektu.

Investitor:

Elektrovojvodina Novi Sad

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad rastavljača u trafostanici 110/35/20kV Sremska Mitrovica 1, trafostanici 110/35/20kV Novi Sad 7 i trafostanici 110/35/20kV Vršac 1.

Reference

Godina 2011.

Investitor:

Agrobezdan d.o.o. Bezdan

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV EV3.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Rekonstrukcija javne rasvete u ulicama Prvomajski bulevar i Josifa Pančića u Somboru.

Investitor:

Centar d.o.o. Kragujevac ED Elektromorava Smederevo

Revizija razvodnog postrojenja 110 kV u trafostanici 110/10kV Smederevo 4 u Smederevu.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji trafostanice kružna petlja Rimski Šančevi.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Elektromontažni radovi na investicionoj izgradnji i održavanju 35kV, 20kV, 10kV i 0,4 kV na teritoriji pogona Bačka Palanka.

Investitor:

Elektrodistribucija Zrenjanin

Izvođenje elektromontažnih radova na opremanju 35kV ćelija rastavljačima i prekidačima u trafostanici 110/35kV Kikinda-1 u Kikindi.

Investitor:

Elektrodistribucija Zrenjanin

Isporuka i ugradnja vakumskih prekidača 36kV 1250A 25kA za održavanje EEO.

Investitor:

Ministarstvo omladine i sporta RS Novi Beograd

Sanacija krova šahovskog doma u Somboru.

Investitor:

Predškolska ustanova Vera Gucunja Sombor

Elektro radovi na kapitalnom investicionom održavanju Centralne kuhinje PU Vera Gucunja u Somboru.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje javne rasvete u ulici Vojovođanska u Somboru.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje javne rasvete u ulici Staparski put u Somboru.

Investitor:

Kulturni centar Laza Kostić

Izrada spoljnog osvetljenja na objektu KC Laza Kostić u Somboru.

Investitor:

Lemić group doo Zemun

Isporuka i izgradnja trafostanice EBB-D1 2x1000kVA 10 20 /0,4kV.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Rekonstrukcija šalter sale i kancelarija, informatičke sale, protivpožarnog sistema, sanacija poslovne zgrade i zgrade tehničkih ekipa.

Investitor:

Međuopštinsko udruženje paraplegičara Bačke Sombor

Građevinsko - zanatski i elektro radovi u prostorijama udruženja paraplegičara u Somboru.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji podzemnih 0,4kV vodova u ulici Heroja Pinkija od br. 39 do br. 61 u Novom Sadu

Investitor:

Srpska pravoslavna crkvena Opština Sombor

Elektroinstalacioni radovi na Parohijskom domu sa Krstionicom u Somboru.

Investitor:

Delta Generali osiguranje Novi Beograd

Građevinsko - zanatski i instalaterski radovi na adaptaciji poslovnog prostora Delta Generali osiguranja u Somboru, Venac Stepe Stepanovića

Investitor:

Misal d.o.o. Kljajićevo

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV tip EV3 u Kljajićevu.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Stabilni sistem za automatsku detekciju i dojavu požara uključujući prijemno ispitivanje, uvezivanje, funkcionalno ispitivanje, isporuka tehničke dokumentacije i obuka za EEO TS 11/35/20kV Novi Sad 7 i TS 110/35/20kV Sremska Mitrovica 1

Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji kablovskog voda i nadzemnog voda 10 (20) kV, Izvod Zobnatica iz TS 35/10 kV Bačka Topola -1.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Isporuka i ugradnja relejne opreme u trafostanici 110/35/20kV Novi Sad 7.

Reference

Godina 2010.

Investitor:

Lemić group doo Zemun

Elektroinstalacioni radovi u upravnoj zgradi Lemić Group d.o.o. u naselju Altina u Zemunu.

Investitor:

Dom za decu i omladinu Mika Antić Sombor

Izvođenje radova na sanaciji električne instalacije Doma.

Investitor:

Dom za decu i omladinu Mika Antić Sombor

Izvođenje radova na sanaciji krova Doma za decu i omladinu M.Antić Sombor.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje objekta MZ Selenča u Somboru.

Investitor:

PC Rebrača d.o.o. Sombor

Izvođenje svih vrsta elektro radova na poslovnom objektu PC Rebrača u Somboru

Investitor:

Sportski centar Soko Sombor

Građevinsko zanatski i elektro radovi na adaptaciji TK Žak u Somboru.

Investitor:

Holcim (Srbija) d.o.o. Popovac

Isporuka i ugradnja odvodnika prenapona za Kidde sistem.

Investitor:

Viši sud Sombor

Adaptacija električnih instalacija u prostorijama Višeg suda u Somboru.

Investitor:

Koncern Farmakom MB Šabac Fabrika akumulatora Sombor

Građevinski radovi na montaži kolske vage tip JTV-60-E.

Investitor:

OŠ Petar Kočić Riđica

Izgradnja školsko sportske sale OŠ „Petar Kočić“ u Riđici – prva faza.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Elektromontažni radovi na zameni trafostanice ZTS, novom trafostanicom STS 20/0,4kV Čonoplja Partija 1.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Izvođenje radova na održavanju mernog mesta za potrebe Elektrodistribucije Novi Sad Partija 1.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju Vrbas

Adaptacija javnog osvetljenja u Vrbasu priključenog na trafo stanicu Narodni front.

Investitor:

Elektrodistribucija Pančevo

Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova pri izgradnji trafostanice MBTS "Tehnološki park" sa priključnim 20kV kablovskim vodom u Vršcu.

Investitor:

Somborelektro i Vladan Stefanović, Petra Drapšina 10, Sombor

Izgradnja stambenog objekta Po+P+2+Pk u ulici Petra Drapšina 10 u Somboru

Investitor:

Elektrovojvodina Novi Sad

Isporuka i montaža montažno-betonskih trafostanica MBTS.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Isporuka i montaža čelično rešetkastih stubova.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izvođenje radova na održavanju javne rasvete u gradu u 2010. godini.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Elektromontažni radovi na zameni trafostanice ZTS, novom STS 20/0,4kV Sonta Partija 2.

Investitor:

Sportski centar Soko Sombor

Izvođenje radova na adaptaciji zatvorenog bazena SC "SOKO" Sombor.

Reference

Godina 2009.

Investitor:

Budućnost a.d. Novi Sad

Radovi na postavljanju privremene TS PC Rebrača.

Investitor:

Bojagić d.o.o. Sombor

Izvođenje radova elektroinstalacije na stambenom objektu u Somboru.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Javna rasveta na biciklističkoj stazi kraj kanala.

Investitor:

Muzej Grada Novog Sada Petrovaradin

Izvođenje elektroinstalacionih radova rasvete u podzemnim vojnim galerijama.

Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Isporuka, montaža i puštanje u pogon postrojenja 20kV i zaštitno upravljačke opreme za RP 20kV Tavankut.

Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvete "Venac" u Somboru.

Investitor:

Kompanija Somborputevi a.d. Sombor

Izvođenje elektroinstalacionih radova na pet crpnih stanica na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije u naselju Bukovac.

Investitor:

General auto d.o.o. Novi Sad

Izvođenje radova dogradnje trafostanice MBTS Sentandrejska 20/0,4kV, 1x630kVA na 2x630kVA.

Investitor:

Kompanija Somborputevi a.d. Sombor

Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica na teritoriji grada Sombora: Urbani mobilijar i instalacija javne i dekorativne rasvete 

Investitor:

Lafarge BFC Beočin

Projektovanje, nabavka i ugradnja NN bloka u trafostanici MBTS PK Mutalj u Beočinu.

Investitor:

Petar Gojković Sombor

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3 u Somboru.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Živa.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Berava.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Labudnjača.

Investitor:

AD 8 Mart Beograd Poslovna jedinica Subotica

Izvođenje radova na ugradnji opreme i materijala za zamenu postojeće opreme i pripadajućih delova TS AD 8 Mart.

Investitor:

Elektrovojvodina Novi Sad

Izrada, ispitivanje, isporuka i montaža energetskog transformatora 31,5/31,5/10,5 MVA na lokaciji trafostanice 110/20kV Rimski Šančevi i izrada projektno tehničke dokumentacije.

Reference

Godina 2008.

Investitor:

Grad Sombor - Gradska Uprava odeljenje za komunalne poslove

Investiciono održavanje dela fasade stare Gradske kuće u Somboru.

Investitor:

Jedinstvo d.d. IMG Ciglana Crvenka

Elektromontažni radovi na isporuci i ugradnji ET 20/0,4kV 1x1000kVA, VN bloka 20kV i NN bloka 0,4kV.

Investitor:

General auto d.o.o. Novi Sad

Elektromontažni radovi instalacije razvodnih ormana, kablovskih vodova, unutrašnje instalacije, rasvetnih tela, uzemljivača i gromobrana i telekomunikacione mreže na objeku General auto u ulici Sentandrejski put 157a u Novom Sadu.

Investitor:

Sportski centar Soko Sombor

Izvođenje radova na adaptaciji dela objekta SC "SOKO" Sombor.

Investitor:

PP Sava Kovačević a.d. Vrbas

Izvođenje elektromontažnih i elektroinstalacionih radova za potrebe sistema za navodnjavanje u PP “Sava Kovačević” a.d. Vrbas

Investitor:

Vode Vojvodine JP Novi Sad

Popravka spoljašnje rasvete na brodskoj prevodnici "Mali Stapar".

Investitor:

Trgovinski sud Sombor

Elektroinstalacioni radovi na rasveti u sudnicama i kancelarijama Trgovinskog suda u Somboru.

Investitor:

Planten d.o.o. Novi Sad

Isporuka i montaža trafostanice MBTS 20/0.4kV, 630kVA i NN bloka 0,4kV.

Investitor:

Grad Sombor Odeljenje za komunalne poslove

Postavljanje dekorativne rasvete na završetku ulice Kralja Petra I Sombor.

Investitor:

Fiorano d.o.o. Sombor

Isporuka opreme i izvođenje radova za NN kablovski vod sa izradom projektno tehničke dokumentacije.

Investitor:

Ferrariplast d.o.o. Sombor

Elektromontažni radovi na trafostanici ZTS 20/0,4kVA 1x630kVA i VN kablovski priključni vod 20 kV.

Investitor:

Omega GP Novi Sad

Izvođenje elektroinstalacionih radova, gromobranske instalacije i izrada montažnih objekata, nadstrešnica i javnog sanitarnog čvora na Futoškoj pijaci u Novom Sadu.

Investitor:

Koncern Farmakom MB Šabac Fabrika akumulatora Sombor

Izgradnja elektromontažnog dela trafostanice 20/0.4kV, 3x1000kVA i SN 20kV.

Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/04kV Odžaci, Doroslovo, Kolut.

Investitor:

Budućnost a.d. Novi Sad

Isporuka i montaža trafostanice MBTS 20/0.4kV 1x630kVA "Žarko Zrenjanin" Sombor.

Investitor:

Budućnost a.d. Novi Sad

Isporuka materijala i izvođenje elektroinstalacija jake i slabe struje na objektu Studentski dom Sombor.

Investitor:

Džolić SZTR Jovan Džolić

Izvođenje radova električne instalacije na objektu Mlečna pijaca Sombor.

Investitor:

Župni ured crkve SV Petra i Pavla Bački Monoštor

Izvođenje radova na adaptaciji fasade i krova crkve Sv. Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru

Reference

Godina 2007.

Investitor:

Meteor Commerce d.o.o. Sombor

Izgradnja trafostanice ZTS 20/0.4kV, 630kVA.

Investitor:

Elektrovojvodina Novi Sad

Razvod pomoćnih napona za trafostanicu 110/20kV Ruma 1 + Čelarevo.

Investitor:

Omega GP Novi Sad

Izvođenje elektroinstalacionih radova i gromobranske instalacije na izgradnji dečijeg vrtića Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo” Novi Sad na Detelinari ulica Janka Čmelika bb.

Investitor:

Kallos d.o.o. Sombor

Izvođenje elektroinstalacionih radova na stambenoj zgradi Tijana.

Investitor:

Ing-Inter d.o.o. Beograd

Izgradnja trafostanice MBTS 20/0,4kV, 400kVA i 20kV voda kabla.

Reference

Godina 2006.

Investitor:

JP Elektromreža Srbije

TS Sombor 3 - Polaganje u rov cevi i optičkog kabla TS Sombor

Investitor:

Velemes Mesara Kolut

Izgradnja stubne trafostanice STS 20/0.4kV, 160kVA.

Investitor:

Blik produkt Kikinda

Isporuka i montaža trafostanice MBTS 20/0,4kV 1x630kVA i VN kablovskih veza.

Investitor:

Elektrovojvodina Novi Sad

Isporuka opreme i rezervnih delova, prijemno ispitivanje u fabrici, montaža i adaptacija trafostanice Centar 35/10kV u Novom Sadu.

Investitor:

JP Elektroprivreda Srbije

Rehabilitacija trafostanice 35/10kV Ćele Kula Niš

Investitor:

Elektrodistribucija Beograd

Projektovanje, fabrička izrada, isporuka i montaža opreme za trafostanicu 35/10kV Sopot