2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2015.

Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Izgradnja trafostanice STS 20/0.4kV "664" i 20kV kablovskog voda.

Godina: 2015
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/0.4kV "664" i 20kV kablovskog voda "Kružni nasip - Žarka Zrenjanina" 400kVA i mešovitog voda u Apatinu.

Godina: 2015
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Rekonstrukcija Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića u Somboru.

Godina: 2015
Investitor:

JP Zavod za izgradnju Kula

Uređenje centra naselja Krušćić i polaganje behaton kocki na platou.

Godina: 2015
Investitor:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd

Sanacija krovnog pokrivača na delu objekta policijske uprave, Odsek za privredni kriminal.

Godina: 2015
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje objekta biblioteke u Somboru.

Godina: 2015
Investitor:

Evangelistička hrišćanska crkva Subotica

Sanacija fasade tornja crkve u Somboru.

Godina: 2015
Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Zanatski radovi na zgradama EEO. Izrada čeličnih nadstrešnica u Subotici i Bajmoku, krovopokrivački radovi trapezastim limom i leksanom.

Godina: 2015
Investitor:

EPS distribucija Beograd

Rekonstrukcija trafostanice 35/10 kV Čantavir "EPS distribucija Beograd".

Godina: 2015
Investitor:

Klinički centar Vojvodine

Izvođenje elektroinstalacionih radova za napajanje postojećih split klima uređaja u svim klinikama Kliničkog centra.

Godina: 2015
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Izvođenje radova na izgradnji, adaptaciji i održavanju javne rasvete. Rekonstrukcija Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića u Somboru.

Godina: 2015
Investitor:

Direkcija za ekonomsko finansijske poslove Novi Sad

Rekonstrukcija postrojenja 110kV i zamena kompletne zaštite u 110kV i 20kV postrojenja u trafostanicu 110/20kV ADA 

2015-2018

Godina: 2015
Investitor:

JP Zavod za izgradnju Kula

Nabavka i montaža uređaja za racionalizaciju potrošnje električne energije na mreži javnog osvetljenja u Kuli

Godina: 2015
Investitor:

Sportski centar "Petrovac na Mlavi"

Racionalizacija i kapitalno održavanje opreme i instalacija rasvete sportskog centra Petrovac na Mlavi

Godina: 2015