2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2017.

Investitor:

EPS distribucija Beograd, ogranak elektrodistribucija Sombor / ogranak elektrodistribucija Subotica

Izvođenje radova na izgradnji priključaka i izmeštanju mernih mesta. Godina 2015., 2016. i 2017.

Godina: 2017
Investitor:

Patent co. Mišićevo

Izvođenje elektroinstalacionih radova na industrijskim halama. Nabavka, isporuka i ugradnja razvodnih ormana, izrada električne rasvete i priključnica i izrada napojnih vodova na objektu fabrike stočne hrane u Mišićevu. Godine 2016. i 2017.

Godina: 2017
Investitor:

OŠ "Ivo Lola Ribar" Sombor

Radovi na adaptaciji rasvete u školskoj zgradi i dvorištu.

Godina: 2017
Investitor:

Apatinska pivara Apatin doo, Apatin

Radovi na rekonstrukciji kuhinjskog bloka u objektu Apatinske pivare.

Godina: 2017
Investitor:

Srpska pravoslavna crkvena opština Silbaš

Rekonstrukcija parohijskog doma u Silbašu.

Godina: 2017
Investitor:

Srednja ekonomska škola, Sombor

Energetska sanacija zgrade br. 2.

Godina: 2017
Investitor:

Grad Sombor

Izvođenje radova na rekonstrukciji parternog uređenja i javne rasvete od "Maksija" do biblioteke.

Godina: 2017
Investitor:

Republika Srbija, Ministarstvo privrede

Rekonstrukcija i dogradnja fiskulturne sale u gimnaziji "Veljko Petrović" Sombor

Godina: 2017
Investitor:

UNDP

Rekonstrukcija košarkaškog terena i izgradnja teretane na otvorenom u Šikari.

Godina: 2017
Investitor:

RTI doo Novi Sad

Izgradnja izložbenog salona sa magacinom.

Godina: 2017
Investitor:

Grad Sombor

Izgradnja kružne raskrsnice sa javnom rasvetom, ulice Vojvođanska, Solunskih boraca i Skopljanska.

Godina: 2017
Investitor:

Kompanija VOJPUT Subotica

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji javne rasvete na levoj traci Autoputa E75, deonica: granični prelaz "Kelebija" - petlja "Subotica Jug", od kružne raskrsnice na ukrštanju sa Bikovačkim putem do petlje "Subotica Jug".

Godina: 2017
Investitor:

Grad Sombor

Sanacija fasade objekta Gradske uprave grada Sombora (zgrada Županije)

Godina: 2017
Investitor:

Grad Sombor

Elektroinstalacioni radovi na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta u ulici Dušana Ćubića na kat. parceli 140/1 k.o. Sombor

Godina: 2017
Investitor:

Agriser doo Aleksa Šantić

Izgradnja trafostanice MBTS 2x630kV i 20kV kablovskog voda i trafostanice STS 20/0,4kVA i 0,4kV kablovskih vodova u Aleksa Šantiću.

Godina: 2017
Investitor:

Hotel Tonanti

Izgradnja trafostanice ZTS 1x1000kVA u Vrnjačkoj Banji

Godina: 2017
Investitor:

LIDL Sombor

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kVA, spoljne i unutrašnje rasvete, električna instalacija objekta

Godina: 2017
Investitor:

Koridori Srbije

Izgradnja rasvete na kružnoj raskrsnici, petlja Bikovo

Godina: 2017
Investitor:

Agriser doo Aleksa Šantić

Izgradnja interne benzinske stanice u Aleksa Šantiću

Godina: 2017
Investitor:

Opština Kula

Izgradnja trafostanice MBTS 1x630kVA Dom zdravlja u Kuli

Godina: 2017
Investitor:

Ada Sistem Novi Sad

Izmeštanje trafostanice MBTS u Bačkom Petrovcu

Godina: 2017
Investitor:

Roland Blumen d.o.o. Subotica

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV i 20kV kablovskog voda u Subotici za rasadnik

Godina: 2017
Investitor:

Narodno pozorište Sombor

Nabavka i ugradnja svetiljki sa štedljivim izvorom

Godina: 2017