2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2008.

Investitor:

Župni ured crkve SV Petra i Pavla Bački Monoštor

Izvođenje radova na adaptaciji fasade i krova crkve Sv. Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru

Godina: 2008
Investitor:

Džolić SZTR Jovan Džolić

Izvođenje radova električne instalacije na objektu Mlečna pijaca Sombor.

Godina: 2008
Investitor:

Budućnost a.d. Novi Sad

Isporuka materijala i izvođenje elektroinstalacija jake i slabe struje na objektu Studentski dom Sombor.

Godina: 2008
Investitor:

Budućnost a.d. Novi Sad

Isporuka i montaža trafostanice MBTS 20/0.4kV 1x630kVA "Žarko Zrenjanin" Sombor.

Godina: 2008
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Izgradnja trafostanice STS 20/04kV Odžaci, Doroslovo, Kolut.

Godina: 2008
Investitor:

Koncern Farmakom MB Šabac Fabrika akumulatora Sombor

Izgradnja elektromontažnog dela trafostanice 20/0.4kV, 3x1000kVA i SN 20kV.

Godina: 2008
Investitor:

Omega GP Novi Sad

Izvođenje elektroinstalacionih radova, gromobranske instalacije i izrada montažnih objekata, nadstrešnica i javnog sanitarnog čvora na Futoškoj pijaci u Novom Sadu.

Godina: 2008
Investitor:

Ferrariplast d.o.o. Sombor

Elektromontažni radovi na trafostanici ZTS 20/0,4kVA 1x630kVA i VN kablovski priključni vod 20 kV.

Godina: 2008
Investitor:

Fiorano d.o.o. Sombor

Isporuka opreme i izvođenje radova za NN kablovski vod sa izradom projektno tehničke dokumentacije.

Godina: 2008
Investitor:

Grad Sombor Odeljenje za komunalne poslove

Postavljanje dekorativne rasvete na završetku ulice Kralja Petra I Sombor.

Godina: 2008
Investitor:

Planten d.o.o. Novi Sad

Isporuka i montaža trafostanice MBTS 20/0.4kV, 630kVA i NN bloka 0,4kV.

Godina: 2008
Investitor:

Trgovinski sud Sombor

Elektroinstalacioni radovi na rasveti u sudnicama i kancelarijama Trgovinskog suda u Somboru.

Godina: 2008
Investitor:

Vode Vojvodine JP Novi Sad

Popravka spoljašnje rasvete na brodskoj prevodnici "Mali Stapar".

Godina: 2008
Investitor:

PP Sava Kovačević a.d. Vrbas

Izvođenje elektromontažnih i elektroinstalacionih radova za potrebe sistema za navodnjavanje u PP “Sava Kovačević” a.d. Vrbas

Godina: 2008
Investitor:

Sportski centar Soko Sombor

Izvođenje radova na adaptaciji dela objekta SC "SOKO" Sombor.

Godina: 2008
Investitor:

General auto d.o.o. Novi Sad

Elektromontažni radovi instalacije razvodnih ormana, kablovskih vodova, unutrašnje instalacije, rasvetnih tela, uzemljivača i gromobrana i telekomunikacione mreže na objeku General auto u ulici Sentandrejski put 157a u Novom Sadu.

Godina: 2008
Investitor:

Jedinstvo d.d. IMG Ciglana Crvenka

Elektromontažni radovi na isporuci i ugradnji ET 20/0,4kV 1x1000kVA, VN bloka 20kV i NN bloka 0,4kV.

Godina: 2008
Investitor:

Grad Sombor - Gradska Uprava odeljenje za komunalne poslove

Investiciono održavanje dela fasade stare Gradske kuće u Somboru.

Godina: 2008