2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2007.

Investitor:

Ing-Inter d.o.o. Beograd

Izgradnja trafostanice MBTS 20/0,4kV, 400kVA i 20kV voda kabla.

Godina: 2007
Investitor:

Kallos d.o.o. Sombor

Izvođenje elektroinstalacionih radova na stambenoj zgradi Tijana.

Godina: 2007
Investitor:

Omega GP Novi Sad

Izvođenje elektroinstalacionih radova i gromobranske instalacije na izgradnji dečijeg vrtića Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo” Novi Sad na Detelinari ulica Janka Čmelika bb.

Godina: 2007
Investitor:

Elektrovojvodina Novi Sad

Razvod pomoćnih napona za trafostanicu 110/20kV Ruma 1 + Čelarevo.

Godina: 2007
Investitor:

Meteor Commerce d.o.o. Sombor

Izgradnja trafostanice ZTS 20/0.4kV, 630kVA.

Godina: 2007