Proizvodi

Somborelektro d.o.o. Sombor je ponosan na vrhunske proizvode i usluge koje preduzeće pruža svojim klijentima.

Garancija dugoročnosti i kvalitet.

Izdvajamo:

 • Separacija šljunka
 • Beton
 • Betonske oznake za obeležavanje
 • Postolja SABP
 • Betonske galanterije za parter
 • Specijalni šemirani ormani KPK i POMM
 • Betonski prstenovi za izolatore
 • Nosači svetiljki-lire
 • Savijanje,rezanje i sečenje armature
 • Čelični stubovi
 • Stubne trafo stanice
 • Čelične konstrukcije (nadstrešnice, manji objekti, magacini, hale...)
 • Biciklarnici i metalne korpe za otpadke
 • Parkovske klupe