2021. 2020. 2019. 2018. 2017. 2016. 2015. 2014. 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006.

Reference

Godina 2011.

Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Isporuka i ugradnja relejne opreme u trafostanici 110/35/20kV Novi Sad 7.

Godina: 2011
Investitor:

Elektrodistribucija Subotica

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji kablovskog voda i nadzemnog voda 10 (20) kV, Izvod Zobnatica iz TS 35/10 kV Bačka Topola -1.

Godina: 2011
Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Stabilni sistem za automatsku detekciju i dojavu požara uključujući prijemno ispitivanje, uvezivanje, funkcionalno ispitivanje, isporuka tehničke dokumentacije i obuka za EEO TS 11/35/20kV Novi Sad 7 i TS 110/35/20kV Sremska Mitrovica 1

Godina: 2011
Investitor:

Misal d.o.o. Kljajićevo

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV tip EV3 u Kljajićevu.

Godina: 2011
Investitor:

Delta Generali osiguranje Novi Beograd

Građevinsko - zanatski i instalaterski radovi na adaptaciji poslovnog prostora Delta Generali osiguranja u Somboru, Venac Stepe Stepanovića

Godina: 2011
Investitor:

Srpska pravoslavna crkvena Opština Sombor

Elektroinstalacioni radovi na Parohijskom domu sa Krstionicom u Somboru.

Godina: 2011
Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji podzemnih 0,4kV vodova u ulici Heroja Pinkija od br. 39 do br. 61 u Novom Sadu

Godina: 2011
Investitor:

Međuopštinsko udruženje paraplegičara Bačke Sombor

Građevinsko - zanatski i elektro radovi u prostorijama udruženja paraplegičara u Somboru.

Godina: 2011
Investitor:

Elektrodistribucija Sombor

Rekonstrukcija šalter sale i kancelarija, informatičke sale, protivpožarnog sistema, sanacija poslovne zgrade i zgrade tehničkih ekipa.

Godina: 2011
Investitor:

Lemić group doo Zemun

Isporuka i izgradnja trafostanice EBB-D1 2x1000kVA 10 20 /0,4kV.

Godina: 2011
Investitor:

Kulturni centar Laza Kostić

Izrada spoljnog osvetljenja na objektu KC Laza Kostić u Somboru.

Godina: 2011
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje javne rasvete u ulici Staparski put u Somboru.

Godina: 2011
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Investiciono održavanje javne rasvete u ulici Vojovođanska u Somboru.

Godina: 2011
Investitor:

Predškolska ustanova Vera Gucunja Sombor

Elektro radovi na kapitalnom investicionom održavanju Centralne kuhinje PU Vera Gucunja u Somboru.

Godina: 2011
Investitor:

Ministarstvo omladine i sporta RS Novi Beograd

Sanacija krova šahovskog doma u Somboru.

Godina: 2011
Investitor:

Elektrodistribucija Zrenjanin

Isporuka i ugradnja vakumskih prekidača 36kV 1250A 25kA za održavanje EEO.

Godina: 2011
Investitor:

Elektrodistribucija Zrenjanin

Izvođenje elektromontažnih radova na opremanju 35kV ćelija rastavljačima i prekidačima u trafostanici 110/35kV Kikinda-1 u Kikindi.

Godina: 2011
Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Elektromontažni radovi na investicionoj izgradnji i održavanju 35kV, 20kV, 10kV i 0,4 kV na teritoriji pogona Bačka Palanka.

Godina: 2011
Investitor:

Elektrodistribucija Novi Sad

Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji trafostanice kružna petlja Rimski Šančevi.

Godina: 2011
Investitor:

Centar d.o.o. Kragujevac ED Elektromorava Smederevo

Revizija razvodnog postrojenja 110 kV u trafostanici 110/10kV Smederevo 4 u Smederevu.

Godina: 2011
Investitor:

JP Direkcija za izgradnju grada Sombora

Rekonstrukcija javne rasvete u ulicama Prvomajski bulevar i Josifa Pančića u Somboru.

Godina: 2011
Investitor:

Agrobezdan d.o.o. Bezdan

Izgradnja trafostanice STS 20/0,4kV EV3.

Godina: 2011