Uslovi korišćenja

  • Home /
  • /
  • /
  • Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Internet stranicu www.somborelektro.rs pokrenuo je i uređuje Somborelektro doo Sombor (u daljem tekstu: Somborelektro doo Sombor ili mi).

Prvim i svakim narednim korišćenjem internet stranice smatra se da ste u potpunosti upoznati sa Uslovima korišćenja, da su vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate stranici i ne koristite njene sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uslove korišćenja, molimo da se obratite na adresu office@somborelektro.rs.

Izgled i sadržaj internet stranice kao i Uslove korišćenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmeniti, zato vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da vaše naknadno korišćenje internet stranice predstavlja vaše prihvatanje svih eventualnih izmena ovih uslova. Somborelektro doo Sombor neće biti odgovoran za bilo kakve moguće posledice proizašle iz promena internet sadržaja. 

Pregled sadržaja na ovoj adresi moguć je samo za lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, download, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, slanja, kao i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ove stranice ili jednog njenog dela te izbor i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštanja Somborelektro doo Sombor. Ako je takvo dopuštanje izdato, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak, te prava trećih lica.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane, te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj internet stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za svaku drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Somborelektro doo Sombor zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njegovim stranicama u potpunosti ili delimično izbriše.

Korišćenjem sadržaja ove internet stranice korisnik prihvata rizike koji nastaju iz korišćenja ove internet stranice te prihvata korišćenje sadržaja isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Somborelektro doo Sombor se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ove internet stranice, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja iste. 

Somborelektro doo Sombor se odriče svake odgovornosti vezane za materijale dostavljene od strane trećih lica (npr. fotografije, video snimci, tekstovi i drugi slični materijali).

Ukoliko internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih internet stranica na koje nemamo nikakav uticaj, nismo odgovorni za tačnost i potpunost sadržaja drugih internet stranica niti za negativne posledice koje bi mogle proizaći iz upotrebe drugih internet stranica.

Zaštita ličnih podataka

Somborelektro doo Sombor svestan je činjenice da su mnogi kupci i ostali korisnici koji posećuju našu internet stranicu zabrinuti za podatke koje su dostavili on-line, te se pitaju kako se isti čuvaju i koriste.

O politici zaštite i tajnosti ličnih podataka na našoj internet stranici detaljnije se informišite u delu Pravila zaštite podataka.