Radno vreme za božićne i novogodišnje praznike

  • Home /
  • Novosti /
  • Radno vreme za božićne i novogodišnje praznike
Radno vreme za božićne i novogodišnje praznike

Radno vreme za božićne i novogodišnje praznike:

Subota, 31.12.2022. god. od 08 do 12 časova
Ponedeljak, 02.01.2023. god. NERADAN DAN
Utorak, 03.01.2023. god. NERADAN DAN
Subota, 07.01.2023. god. NERADAN DAN

Maloprodaja 2 (prodavnica) od 07 do 18 časova
Maloprodaja 5 (stovarište) od 07 do 15 časova

Subota, 14.01.2023. god. od 08 do 12 časova

Veleprodaja
od 04.01.2023.-13.01.2023.god. od 07 do 15 časova
Subota, 14.01.2023.god. od 08 do 12 časova

Od 16.01.2023.god. po redovnom radnom vremenu od 07 do 17 časova