REFERENCE


Reference


INVESTITOR OPIS IZVEDENIH RADOVA GODINA
Grad Sombor
Izgradnja kružne raskrsnice, ulice Vojvođanska, Solunskih boraca i Skopljanska.
 
2017
RTI doo Novi Sad
Izgradnja izložbenog salona sa magacinom.
 
2017
Grad Sombor
Rekonstrukcija košarkaškog terena i izgradnja teretane na otvorenom u Šikari.
 
2017
Republika Srbija, Ministarstvo privrede
Rekonstrukcija i dogradnja fiskulturne sale u gimnaziji "Veljko Petrović" Sombor
 
2017
Grad Sombor Šetalište Maxi. Rekonstrukcija parternog uređenja površine od Maxi-ja do biblioteke.
 
2017
Srednja ekonomska škola, Sombor
Energetska sanacija zgrade br. 2.
 
2017
Srpska pravoslavna crkvena opština Silbaš Rekonstrukcija parohijskog doma u Silbašu.
 
2017
Apatinska pivara Apatin doo, Apatin
Radovi na rekonstrukciji kuhinjskog bloka u objektu Apatinske pivare.
 
2017
OŠ "Ivo Lola Ribar" Sombor Radovi na adaptaciji rasvete u školskoj zgradi i dvorištu. 
 
2017
Direkcija za izgradnju grada Sombor, Opština Vrbas Izvođenje radova na izgradnji, adaptaciji i održavanju javne rasvete. Rekonstrukcija Trga Koste Trifkovića i ulice Pece Petrovića u Somboru, Investitor: Direkcija za izgradnju grada Sombor, 2015. godina, Dogradnja i proširenje javne rasvete u ulici Marka Perčina u Vrbasu, Investitor: Opština Vrbas, 2016. godina 2015, 2016
Klinički centar Vojvodine Izvođenje elektroinstalaterskih radova u zdravstvenim ustanovama. Izvođenje elektroinstalacija za napajanje postojećih split klima uređaja u svim klinikama Kliničkog centra, Investitor: Klinički centar Vojvodine, 2015.godina. 2015
Patent co doo, Zdravko Eraković PR Metalko 025 Izvođenje elektroinstalaterskih radova na industrijskihm halama. Nabavka, isporuka i ugradnja razvodnih ormana,izradi električne rasvete i priključnica i izrada napojnih vodova na objektu fabrike stočne hrane u Mišićevo, Investitor: Patent co doo, 2016/2017. godina - Izvođenje elektro radova na objektu "Hala za obradu metala", Investitor: Zdravko Eraković PR Metalko 025, 2016. godina. 2016, 2017
OŠ "Petefi Brigada", Kula, SPC "Petrovac na Mlavi" Izvođenje elektroinstalaterskih radova na sportskim halama. Izvođenje radova na investicionom održavanju osvetljenja u sportsko-fiskulturnoj hali OŠ " Petefi brigada" Kula; Investitor: OŠ "Petefi Brigada", Kula 2016. godine, - Rekonstrukcija i kapitalno održavanje opreme i instalacija rasvete Sportskog centra "Petrovac na Mlavi", Investitor: SPC "Petrovac na Mlavi" 2015.godine 2015, 2016
Radmila Paskaš, Somborelektro doo Izvođenje elektroinstalaterskih radova na stambenim objektima (porodične kuće, zgrade, studenski dom) Instalacija porodične kuće Po + P + 1 Investitor: Radmila Paskaš 2016/2017; Instalacija stambene zgrade P+2+Pk Investitor: Somborelektro doo Sombor 2016. godina; 2016
EPS distribucija Beograd Izvođenje radova na rekonstrukciji trafostanica 35/10 kV; 110/20 kV. Rekonstrukcija TS 35/10 kV Čantavir "EPS distribucija Beograd" 2015 godina 2015
LPO Ada, ABC FOOD a.d, “Mara kore” Izvođenje radova na remontu i reviziji trafostanica 20/10/0.4 kV Revizija i remont MBTS 20/0.4 kV 2x630kVA “LPO” Ada, Investitor: LPO Ada, 2016 godina, - Revizija i remont MBTS 20/0.4 kV 2x1000kVA “Hladnjača” R.Krstur, Investitor: ABC FOOD a.d, 2016 godina, - Revizija i remont MBTS 20/0.4 kV 1x630kVA “Mara” Sombor, Investitor: “Mara kore”, 2016 godine. 2016
EPS distribucija Beograd Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji dalekovoda (vazdušnih i kablovskih) 10kV, 20kV, 35kV. Rekonstrukcija DV 35kV od RP "Srbobranski put" do TS 110/20; 35/10 kV "Vrbas 1" , Investitor: "EPS distribucija Beograd" 2016 godina , - Rekonstrukcija DV 35kV TS "B.Topola 1" - TS "S.Moravica" "EPS distribucija Beograd" 2016 godina. - Rekonstrukcija MV 20kV / 0,4kV; S. Žednik "EPS distribucija Beograd" 2016. godina. - Zamena 20kV izvoda “Azotara 1”, Investitor “EPS distribucija Beograd”, 2016. godina. 2016
Patent co" Mišićevo, EPS distribucija Beograd Izvođenje radova na izgradnji stubnih, montažno betonskih, zidah i kompaktnih trafostanica 10/0.4kV; 20/0.4kV. Izgradnja MBTS 3X1000kVA Investitor:"Patent co" Mišićevo , 2016. godina, - Izgradnja stubne tafostanice EV-2 20/0.4kV Pačir Investitor:"EPS distribucija Beograd",2016. Godina ; - Izgradnja STS EV-3 32 20/0.4kV Bajmok , Investitor:"EPS distribucija Beograd" 2016. godina; - Izgradnja STS EV-3 17 20/0.4kV Senta, Investitor: "EPS distribucija Beograd" 2016 godina. 2016
EPS distribucija Beograd, ogranak elektrodistribucija Sombor / ogranak elektrodistribucija Subotica Izvođenje radova na izgradnji priključaka i izmeštanju mernih mesta 2015, 2016. 2017
Muzička škola Subotica Podrumski prozori u školi. Povećanje podrumski otvora sa ugradnjom drvenih prozora u podrumu, zamena nadprozornika čeličnim nosačima, molerski i keramičarski radovi 2016
PU “Naša radost” Subotica Povećanje energetske efikasnosti u objektu “Ciciban” u Subotici. Izrada Demit fasade i zamena drvene stolarije sa PVC stolarijom 2016
Evangelistička hrišćanska crkva Subotica Sanacija fasade crkve u Somboru. Izrada, montaža i demontaža fasadne cevaste skele, obijanje maltera sa zida i malterisanje p.c.m. Fasade 2016
Grad Sombor Kotlarnice u prihvatnom centru “Šikara”. Izradnja Kotlarnice građevinsko i građevinsko građevinski radovi, mašinski i elektroinstalaterski radovi. 2016
J.P. “Direkcija za izgradnju grada Sombora” Sombor Investiciono održavanje objekta biblioteke u Somboru. Sanacija fasade biblioteke, zidarski, molerski i gipsarski radovi 2016
ED Subotica Zanatske usluge na objektima EEO. Krovopokrivački radovi, molerski radovi, limarski, bravarski radovi, zidarski 2016
J.P. “Direkcija za izgradnju grada Sombora” Sombor Trg Koste Trifkovića u Sombor. Postavljanje i ugradnja novog urbanog mobilijara na Trgu K. Trifkovića sa izradom skulptura 2016
Help-Hilfe Zur Selbthilfe EV Beograd Demontaža postojećih stolarskih prozora, izrada i montaža PVC stolarije i prozorskih okapnice od poc.lima 2016
ED Subotica Zanatski radovi na zgradama EEO. Izrada čeličnih nadstrešnica u Subotici i Bajmoku, krovoppokrivački radovi tapezastim limom i leksanom, limarskih 2015
Evangelistička hrišćanska crkva Subotica Sanacija fasade tornja crkve u Somboru. Izrada, montaža i demontaža fasadne cevaste skele, obijanje maltera sa zida tornja i malterisanje p.c.m. Fasade tornja 2015
J.P. “Direkcija za izgradnju grada Sombora” Sombor Investiciono održavanje objekta biblioteke u Somboru. Izrada venca po fasadnom obimu, limeni opšav od poc.lima i izrada strehe od gipsanih elemenata. 2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Beograd Sanacija krovnog pokrivača na delu objekta policijske uprave, odsek za privredni kriminal. Demontaža i ponovna montaža postojećieg falcovanog crepa, daščanje krovnih ravni OSB pločama, sa hidroizolacijom, letvisanje u oba pravca, pokrivanje badža sa novim crepom, i izrada opšava i oluka poc.limom. 2015
Zavod za izgradnju Kula Uređanje centra Krušćića. Izrada tampon sloja od tucanika i polaganje Behaton kocki na platou u centru Krušćića 2015
J.P. “Direkcija za izgradnju grada Sombora” Sombor Rekonstrukcija Trga Koste Trifkovića i ul. Pece Petrovića u Somboru. Izrada donjeg stroja i polpločavanje Behaton kockama pešačke zone, izrada atmosferske kanalizacije, čišćenje kolektora atm.kan. Sa izradom šahtova, izgradnja fontane 2015
Elektrodistribucija Sombor Izgradnja STS20/0.4kV "664" i 20kV kablovskog voda "Kružni nasip - Žarka Zrenjanina" 400kVA i mešovitog voda u Apatinu 
2015
Elektrodistribucija Subotica Izgradnja STS20/0.4kV "664" i 20kV kablovskog voda 
2015
O.Š.”N.Vukičević” Sombor
Sanacija ulične fasade  škole
 
2014
J.P. “Direkcija za izgradnju grada Sombora” Sombor Izgradnja staza od betonskih ploča oivičenim betonskim ivičnjacima, izrada betonskih temelja kandelabera 2014
"Sinagoga" d.o.o. Sombor Izgradnja poslovnog objekta P+2, trafo stanice, platforme i ograde
2014
JP "Direkcija za izgradnju grada Sombora" Sombor Izgradnja istočnih tribina na gradskom  stadionu  Sombor
2014
Muzička škola  Subotica Zamena krovnih prozora i sanacija fasade - detaljnije (izgled objekta pre i posle rekonstrukcije)
2014
JP "Direkcija za izgradnju grada Sombora" Sombor “Bunjevačko kolo” Sombor - zamena krovnog pokrivača i sanacija fasade objekta  2014
Dom za decu i omladinu “Miroslav Antić-Mika” Sombor Izolacija i izrada fasade objekta “B” 2014
P.U. “Vera Gucunja” Sombor Nadogradnja ograde vrtića – Selenča I i II
2014
“Vissmann” Beograd Kotlarnica Gerontološkog centra Sombor 2014
Gerontološki centar Subotica Adaptacija fasade gerontološkog kluba “Centar I” Subotica 2014
JP "Direkcija za izgradnju grada Sombora" Sombor O.Š. "Bratstvo Jedinstvo" Sombor - sanacija krovne konstrukcije i fasade
2014
P.U."Vera Gucunja" Sombor
Izgradnja gasne kotlarnice u Vrtiću
2013
JP "Direkcija za izgradnju grada Sombora" Sombor Sanacija i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije Gradske kuće u Somboru 2013
Boris Đurković Sombor Porodična stambena zgrada 2013
J.P. “Direkcija za izgradnju grada Sombora” Sombor Javna rasveta u ulici Sonja Marinković u Somboru 2013
JKP “Vodokanal” Sombor Izgradnja prepumpne stanice 2013
Miroljub Vuković Stambeno poslovni objekat P+M 2013
Somborelektro d.o.o. Sombor Izgradnja višestambenog objekta u Valjevskoj 37 u Somboru 2012
Amiga Kraljevo Radovi na izgradnji saobraćajnica na benzinskoj stanici NIS-a Sombor3 2012
Amiga Kraljevo Elektroinstalacije na benzinskoj stanici NIS-a Sombor3 2012
"Elektrodistribucija Sombor" Popravka 20kV DV Plavna 2012
"Elektrodistribucija Sombor" Popravka 20kV DV Deronje 2012
Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica Sanacija međuspratnih konstrukcija levo krilo 2012
Elektrodistribucija Zrenjanin Rekonstrukcija NN mreže u Banatskom Karađorđevu 2012
Elektrodistribucija Sombor Rekonstrukcija krova remontne radionice 2012
Agrodunav ZZ Karavukovo Izvođenje radova na izgradnji kablovskog 20kV voda 2012
Elektrodistribucija Pančevo Elektromont.radovi na izgradnji DV Jablanka Sočica 2012
Minel – Schreder Zemun Adaptacija javnog osvetljenja u Opštini Titel na teritoriji MZ Vilovo 2012
Minel – Schreder Zemun Adaptacija javnog osvetljenja u Opštini Titel na teritoriji MZ Gardinovci 2012
"Elektrodistribucija Sombor" Izgradnja STS 20/0,4kV Štrosmajerova - Karađorđeva u Sonti 2012
"Elektrodistribucija Sombor" STS 20/0,4kV "Sonćanska - Glavna" u Svilojevu 2012
"Elektrodistribucija Sombor" STS 20/0,4kV "Ðure Jakšića" u Savinom selu 2012
"Elektrodistribucija Sombor" STS 20/0,4kV "Maršala Tita - B.Nušića" u Plavni 2012
Mara d.o.o. Sombor Elektromontažni radovi MBTS 2012
Elektrodistribucija "Pančevo" Izgradnja STS B.N.Selo 21 na području ED Pančevo 2012
Dunav osiguranje kompanija Sombor Sanacija krova restoran "Plitvice" 2012
Gimnazija "Svetozar Marković" Subotica Podupiranje svodova u hodnicima prizemlja i sprata 2012
Elektrodistribucija Novi Sad Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji TS Higijenski zavod u Novom Sadu 2012
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Rekonstrukcija javne rasvete u Konjovićevoj ulici i na mostu na Velikom Bačkom kanalu 2012
Čistoća JKP Sombor Izgradnja skladišno komunalnog kompleksa za sakupljanje reciklažnih materijala, elektroinstalaterski radovi 2012
Čistoća JKP Sombor Izgradnja skladišno komunalnog kompleksa za sakupljanje reciklažnih materijala, građevinski radovi niskogradnje 2012
JP Vojvodinašume Petrovaradin Građevinski radovi na adaptaciji zgrade direkcije ŠG „Sombor“ 2012
Elektrodistribucija Sremska Mitrovica Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji DV 20kV od Sota do Molovina 2012
Elektrodistribucija Sombor Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji STS 20/0,4 Kis Ferenc-Z.J. Telečka 2012
Elektrodistribucija Sombor Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji STS 20/0,4kV Nenadić-5 u Nenadiću 2012
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Kapitalno investiciono održavanje objekata Partija 1- restauracija dela objekta-krov i fasada u ul Kralja P.I 18 MZ Venac Partija 2- investiciono održavanje objekata MZ Mlake, Partija 3- investiciono održavanje tornja Gradske kuće 2012
STV K-54 d.o.o. Sombor Građevinsko zanatski radovi na adaptaciji prostorija STV K-54 u Somboru 2012
Elektrodistribucija Zrenjanin Izvođenje elektromontažnih radova na održavanju javne rasvete grada Zrenjanina 2012
Elektrodistribucija Novi Sad Elektromontažni radovi na izgradnji kV 20kV vod iz TS Toplana Petrovaradin u Petrovaradinu 2012
Palfinger Srbija d.o.o. Pančevo Izvođenje graševinsko zanatskih radova na rekonstrukciji hale i dogradnji poslovnog prostora u Pančevu 2012
JKP Energana Sombor Godišnje vršenje zemljanih radova na otklanjanju havarija i zameni toplovoda 2012
Elektrodistribucija Sombor Elektromontažni radovi na rekonstrukciji DV 20kV Bački Monoštor (ogranak za carinu) 2012
JKP Energana Sombor Izvođenje građevinskih i mašinskih radova - Realizacija projekta na izgradnji nove toplane 4x10MW 2012
Elektrodistribucija Subotica Izgradnja RP elektromontažni radovi na poslovno pogonskom objektu baždarnica ED Subotica 2012
Deko d.o.o. Novi Sad Izvođenje radova na stambeno poslovnom objekatu 2012
Elektrovojvodina Novi Sad Isporuka, ugradnja i puštanje u rad rastavljača u TS 110/35/20kV Sremska Mitrovica 1, TS 110/35/20kV Novi Sad 7 i TS 110/35/20kV Vršac 1 2012
Elektrovojvodina Novi Sad Isporuka, ugradnja i puštanje u rad tropolnih prekidača 110kv sa SF6 gasom u TS 110/35/20kV Novi Sad 7 i TS 110/35/20kV Vršac 1 2012
Agrobezdan d.o.o. Bezdan izgradnja STS 20/0,4kV EV3 2011
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Rekonstrukcija javne rasvete u ulicama Prvomajski bulevar i Josifa Pančića u Somboru 2011
Centar d.o.o. Kragujevac ED Elektromorava Smederevo Revizija razvodnog postrojenja 110 kV u TS 110/10kV Smederevo 4 u Smederevu 2011
Elektrodistribucija Novi Sad Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji TS kružna petlja Rimski Šančevi 2011
Elektrodistribucija Novi Sad Elektromontažni radovi na investicionoj izgradnji i iodržavanju 35kV, 20kV, 10kV i 0,4 kV na teritoriji pogona Bačka Palanka 2011
Elektrodistribucija Zrenjanin Izvođenje elektromontažnih radova na opremanju 35kV ćelija rastavljačima i prekidačima u TS 110/35kV Kikinda -1 u Kikindi 2011
Elektrodistribucija Zrenjanin Isporuka i ugradnja vakumskih prekidača 36kV 1250A 25kA za održavanje EEO 2011
Ministarstvo omladine i sporta RS Novi Beograd Sanacija krova šahovskog doma u Somboru 2011
Predškolska ustanova Vera Gucunja Sombor Elektro radovi na kapitalnom investicionom održavanju Centralne kuhinje PU Vera Gucunja u Somboru 2011
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Investiciono održavanje javne rasvete u ulici Vojovođanska u Somboru 2011
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Investiciono održavanje javne rasvete u ulici Staparski put u Somboru 2011
Kulturni centar Laza Kostić Izrada spoljnog osvetljenja na objektu KC Laza Kostić u Somboru 2011
Lemić group doo Zemun Isporuka i ugradnja EBB-D1 2x1000kVA 10 20 /0,4kV 2011
Elektrodistribucija Sombor Rekonstrukcija šalter sale i kancelarija, rekonstrukcija informatičke sale, rekonstrukcija protivpožarnog sistema i sanacija poslovne zgrade i zgrade tehničkih ekipa 2011
Međuopštinsko udruženje paraplegičara Bačke Sombor Građevinsko - zanatski i elektro radovi u prostorijama udruženja paraplegičara u Somboru 2011
Elektrodistribucija Novi Sad Izvođenju elektromontažnih radova na izgradnji podzemnih 0,4kV vodova u ulici Heroja Pinkija od br. 39 do br. 61 u Novom Sadu 2011
Srpska pravoslavna crkvena Opština Sombor Izrada elektroinstalacija na Parohijskom domu sa Krstionicom u Somboru 2011
Delta Generali osiguranje Novi Beograd Građevinsko zanatski i instalaterski radovi na adaptaciji poslovnog prostora Delta Generali osiguranja u Somboru, V.S. Stepanovića 2011
Misal d.o.o. Kljajićevo Izgradnja STS 20/0,4kV tip EV3 u Kljajićevu 2011
Elektrodistribucija Novi Sad Stabilni sistem za automatsku detekciju i dojavu požara uključujući prijemno ispitivanje, uvezivanje, funkcionalno ispitivanje, isporuka teh. Dokumentacije i obuka za EEO TS 11/35/20kV Novi Sad 7 i TS 110/35/20kV Sremska Mitrovica 1 2011
Elektrodistribucija Subotica Izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji kablovskog voda i nadzemnog voda 10 (20) kV, Izvod Zobnatica iz TS 35/10 kV Bačka Topola -1 2011
Elektrodistribucija Novi Sad Isporuka i ugradnja relejne opreme u TS 110/35/20kV Novi Sad 7 2011
Lemić group doo Zemun Elektromontažni radovi na upravnoj zgradi Lemić Group d.o.o. u naselju Altina u Zemunu 2010
Dom za decu i omladinu Mika Antić Sombor Izvođenje radova na sanaciji električne instalacije Doma 2010
Dom za decu i omladinu Mika Antić Sombor Izvođenje radova na sanaciji krova Doma 2010
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Investiciono održavanje objekta MZ Selenča u Somboru 2010
PC Rebrača d.o.o. Sombor Izvođenje svih vrsta elektro radova na poslovnom objektu PC Rebrača u Somboru 2010
Sportski centar Soko Sombor Građevinsko zanatski i elektro radovi na adaptaciji TK Žak u Somboru 2010
Holcim (Srbija) d.o.o. Popovac Isporuka i ugradnja odvodnika prenapona za Kidde sistem 2010
Viši sud Sombor Adaptacija električnih instalacija u prostorijama višeg suda u Somboru 2010
Koncern Farmakom MB Šabac Fabrika akumulatora Sombor Građevinski radovi na montaži kolske vage tip JTV-60-E 2010
OŠ Petar Kočić Riđica Izgradnja školsko sportske sale OŠ „Petar Kočić“ u Riđici – prva faza 2010
Elektrodistribucija Sombor Elektromontažni radovi na zameni ZTS sa novom STS 20/0,4kV Čonoplja Partija 1 2010
Elektrodistribucija Novi Sad Izvođenje radova na održavanju mernog mesta za potrebe Elektrodistribucije Novi Sad Partija 1 2010
JP Direkcija za izgradnju Vrbas Adaptacija javnog osvetljenja u Vrbasu priključenog na trafo stanicu Narodni front 2010
Elektrodistribucija Pančevo Izvođenje elektromontažnih i građevinskih radova pri izgradnji MBTS "Tehnološki park" sa priključnim 20kV kablovskim vodom u Vršcu 2010
Lemić group doo Zemun Elektromontažni radovi na upravnoj zgradi Lemić Group d.o.o. u naselju Altina u Zemunu 2010
Somborelektro i Vladan Stefanović, Petra Drapšina 10, Sombor Izgradnja stambenog objekta Po+P+2+Pk u ulici Petra Drapšin 10 u Somboru 2010
Elektrovojvodina Novi Sad Isporuka i montaža montažno-betonskih trafostanica MBTS 2010
Elektrodistribucija Sombor Isporuka i montaža čelično rešetkastih stubova 2010
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Izvođenje radova na održavanju javne rasvete u gradu u 2010. godini 2010
Elektrodistribucija Sombor Elektromontažni radovi na zameni ZTS sa novom STS 20/0,4kV Sonta Partija 2 2010
Sportski centar Soko Sombor Izvođenje radova na adaptaciji zatvorenog bazena SC "SOKO" Sombor 2010
Budućnost a.d. Novi Sad Radovi na postavljanju privremene TS PC Rebrača 2009
Bojagić d.o.o. Sombor Izvođenje radova elektroinstalacija na stambenom objektu u Somboru 2009
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Javna rasveta na biciklističkoj stazi kraj kanala 2009
Muzej Grada Novog Sada Petrovaradin Izvođenje elektromontažnih radova u podzemnim vojnim gelerijama 2009
Elektrodistribucija Subotica Isporuka, montaža i puštanje u pogon postrojenja 20kV i zaštitno upravljačke opreme za RP 20kV Tavankut 2009
JP Direkcija za izgradnju grada Sombora Izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvete "Venac" u Somboru 2009
Kompanija Somborputevi a.d. Sombor Izvođenje elektroinstalaterskih radova na pet crpnih stanica na izgradnji kolektora fekalne kanalizacije u naselju Bukovac 2009
General auto d.o.o. Novi Sad Izvođenje radova dogradnje MBTS Sentandrejska 20/0,4kV, 1x630kVA na 2x630kVA 2009
Kompanija Somborputevi a.d. Sombor Izvođennje radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica na teritororiji opštine Sombor: urbani mobilijar i instalacije javne i dekorativne rasvete 2009
Lafarge BFC Beočin Projektovanje, nabavka i ugradnja NN bloka u MBTS PK Mutalj u Beočinu 2009
Petar Gojković Sombor Izgradnja stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3 u Somboru 2009
Elektrodistribucija Sombor Izgradnja STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Živa 2009
Elektrodistribucija Sombor Izgradnja STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Berava 2009
Elektrodistribucija Sombor Izgradnja STS 20/0,4kV, nadzemnih i kablovskih vodova 20kV, nadzemnih i kablovskih vodova 0,4kV Labudnjača 2009
AD 8 Mart Beograd Poslovna jedinica Subotica Izvođenje radova na ugradnji opreme i materijala za zamenu postojeće opreme i pripadajućih delova TS AD 8 Mart 2009
Elektrovojvodina Novi Sad Izrada, ispitivanje, isporuka i montaža energetskog transformatora 31,5/31,5/10,5 MVA na lokaciji TS 110/20kV Rimski Šančevi i izrada projektno tehničke dokumentacije 2009
Grad Sombor - Gradska Uprava odeljenje za komunalne poslove Investiciono održavanje dela fasade stare Gradske kuće u Somboru 2008
Jedinstvo d.d. IMG Ciglana Crvenka Elektromontažni radovi na isporuci i ugradnji ET 20/0,4kV 1x1000kVA, VN bloka 20kV i NN bloka 0,4kV 2008
General auto d.o.o. Novi Sad Elektromontažni radovi instalacije razvodnih ormana, kablovskih vodova, unutrašnje instalacije, rasvetnih tela, uzemljivača i gromobrana i telekomunikacione mreže na objeku General auto u ulici Sentandrejski put 157a u Novom Sadu 2008
Sportski centar Soko Sombor Izvođenje radova na adaptaciji dela objekta SC "SOKO" Sombor 2008
PP Sava Kovačević a.d. Vrbas Izvođenje radova i ugradnja opreme i materijala elektro dela objekta sistema za navodnjavanje u PP “Sava Kovačević” a.d. Vrbas" 2008
Vode Vojvodine JP Novi Sad Popravka spoljašnje rasvete na brodskoj prevodnici "Mali Stapar" 2008
Trgovinski Sud Sombor Elektroradovi na popravci i zameni rasvetnih tela u sudnicama i kancelarijama Trgovinskog suda u Somboru 2008
Planten d.o.o. Novi Sad Isporuka i montaža MBTS 20/0.4kV, 630kVA i NN bloka 0,4kV 2008
Grad Sombor Odeljenje za komunalne poslove Postavljanje dekorativne rasvete na završetku ulice Kralja Petra I Sombor 2008
Fiorano d.o.o. Sombor Isporuka opreme i izvođenje radova za NN kablovski vod sa izradom projektno tehničke dokumentacije 2008
Ferrariplast d.o.o. Sombor Elektromontažni radovi na ZTS 20/0,4kVA 1x630kVA i VN kablovski priključni vod 20 kV 2008
Omega GP Novi Sad Izvođenje elektroinstalacije i gromobranske instalacije na izradi montažnih objekata, nadstrešnica i javnog sanitarnog čvora na Futoškoj pijaci u Novom Sadu 2008
Koncern Farmakom MB Šabac Fabrika akumulatora Sombor Izgradnja elektromontažnog dela TS 20/0.4kV, 3x1000kVA i SN 20kV 2008
Elektrodistribucija Sombor STS 20/04kV Odžaci, Doroslovo, Kolut 2008
Budućnost a.d. Novi Sad Isporuka i montaža MBTS 20/0.4kV 1x630kVA "Žarko Zrenjanin" Sombor 2008
Budućnost a.d. Novi Sad Isporuka materijala i izvođenje elektroinstalacija jake i slabe struje na objektu Studentski dom Sombor 2008
Džolić SZTR Jovan Džolić Izvođenje radova električne instalacije na objektu Mlečna pijaca Sombor 2008
Župni ured crkve SV Petra i Pavla Bački Monoštor Izvođenje radova na adaptaciji fasade i krova crkve Sv. Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru 2008
Meteor Commerce d.o.o. Sombor Izgradnja ZTS 20/0.4kV, 630kVA 2007
Elektrovojvodina Novi Sad "Razvod pomoćnih napona za TS 110/20kV Ruma1+Čelarevo" 2007
Omega GP Novi Sad Izvođenje elektroinstalacije i gromobranske instalacije na izgradnji dečijeg vrtića Predškolske ustanove “Radosno detinjstvo” Novi Sad na Detelinari ulica Janka Čmelika bb 2007
Kallos d.o.o. Sombor Izvođenje elektroinstalacija na stambenoj zgradi Tijana 2007
Ing-Inter d.o.o. Beograd Izgradnja MBTS 20/0,4kV, 400kVA i 20kV voda kabla 2007
JP Elektromreža Srbije "TS Sombor 3 Polaganje u rov cevi i optičkog kabla TS Sombor" 2006
Velemes Mesara Kolut Izgradnja stubne trafostanice STS 20/0.4kV, 160kVA 2006
Blik produkt Kikinda Isporuka i montaža MBTS 20/0,4kV 1x630kVA i VN kablovskih veza 2006
Elektrovojvodina Novi Sad Isporuka opreme i rezervnih delova, prijemno ispitivanje u fabrici,montaža i adaptacija TS Centar 35/10kV u Novom Sadu 2006
JP Elektroprivreda Srbije Rehabilitacija TS 35/10kV Ćele Kula Niš 2006
Elektrodistribucija Beograd "Projektovanje, fabrička izrada, isporuka i montaža opreme za TS 35/10kV Sopot" 2006

 


AKTUELNOSTI


MAILING LISTA

Ime i prezime

Email:


NOVOSTI

Specijalna praznična akcija
2017-11-30 13:31:49
Black Friday AKCIJA
2017-11-24 14:00:32
Projekat
2017-10-10 07:37:05
Prodaja stanova - Valjevska 39
2015-07-02 12:25:15